Kendrolab - Warszawa

Analizatory elementarne CHNS+O+Cl

VarioMICRO CHNS

Zastosowanie Oznaczanie C, H, N, S, O (opcja) oraz Cl (opcja) w związkach organicznych, farmaceutykach, polimerach, katalizatorach, ...
Zobacz produkt

VarioEL Cube CHNS

Analizator VarioEL Cube jest w pełni automatycznym analizatorem do jednoczesnej analizy C-, H-, N-, S-, lub O. Z trybu CHNS może być ...
Zobacz produkt

VarioMAX

Zastosowanie Oznaczanie próbek naturalnych gleb i tkanek roślinnych, próbek środowiskowych (np.: ścieków, osadów, ...
Zobacz produkt

VarioMACRO cube

Jest nowym produktem firmy Elementar koncepcyjnie opartym na pozytywnych doświadczeniach produkowanego od 1992 roku makroanalizatora VarioMacrob(w trzech ...
Zobacz produkt

Behr CS50 HT

Oznaczanie węgla i siarki w próbkach stałych. Opis aparatu: szeroki zakres analityczny umożliwiający badanie próbek ...
Zobacz produkt

Behr S50 HT

Oznaczanie siarki w próbkach stałych. Opis aparatu: szeroki zakres analityczny umożliwiający badanie próbek zarówno ...
Zobacz produkt

Behr C50 HT

Oznaczanie węgla nieorganicznego w próbkach stałych. Opis aparatu: szeroki zakres analityczny umożliwiający badanie próbek ...
Zobacz produkt

Behr C50 IRF

Oznaczanie wszystkich postaci węgla w próbkach stałych i ciekłych. ...
Zobacz produkt

Behr CS30 HT

Kulometryczne oznaczanie węgla i siarki w próbkach stałych. Zastosowania: oznaczanie węgla całkowitego i wolnego ...
Zobacz produkt

Behr S30 HT

Kulometryczne oznaczanie siarki w próbkach stałych. Zastosowania: oznaczanie siarki w próbkach węgla kopalnego, stali ...
Zobacz produkt

Behr C30 HT

Kulometryczne oznaczanie węgla w próbkach stałych. Zastosowania: oznaczanie węgla całkowitego i wolnego w węgliku krzemu ...
Zobacz produkt

Behr C30 IRF

Zastosowania: oznaczanie węgla organicznego w gazach spalinowych (uzyskanych metodą absorpcji VDI 3481) badanie emisji z silników ...
Zobacz produkt