Kendrolab - Warszawa

Chromatografy żelowe

GPC uno

Uniwersalny, prosty system do chromatografii żelowej. Możliwa rozbudowa o kolejne kolumny GPC aż do 4 (GPC quattro). Prosta, przyjazna ...
Zobacz produkt

GPC quattro

Większa wydajność procesu - 4 kolumny GPC pracujące jednocześnie GPC quattro jest chromatografem żelowym przeznaczonym do oczyszczania ...
Zobacz produkt