Kendrolab - Warszawa

Analizatory węgla organicznego i innych frakcji węgla w próbkach ciekłych i stałych

VARIO TOC Cube

ANALIZATOR WĘGLA ORGANICZNEGO, NIEORGANICZNEGO, CAŁKOWITEGO i AZOTU z wymiennymi karuzelami autosamplera do próbek ciekłych ...
Zobacz produkt

Acquray TOC + TN + TP

Analizator całkowitego węgla organicznego , nieorganicznego i innych frakcji węgla (TOC/NPOC//TIC/TC ) z fotochemicznym rozkładem ...
Zobacz produkt

soliTOCcube

Analizator do jednoczesnego oznaczania wszystkich frakcji węgla organicznego TOC (biodegradowalnego AOC i nie biodegradowalnego ROC ) ...
Zobacz produkt

Opcje dodatkowe

Opcje dodatkowe oznaczania całkowitego węgla organicznego TOC lub nieorganicznego TIC, całkowitego TC w próbkach stałych ...
Zobacz produkt