Kendrolab - Warszawa

Serwis techniczny

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanych przez nas urządzeń, wykonywany przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską.

Serwis firmy Kendrolab Sp.z o.o. jest jednostką wykonującą zlecenia.

W zakresie uruchomień urządzeń oferowanych przez dział handlowy naszej firmy, a także świadczy usługi w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

Zapewniamy ciągłość napraw, aż do czasu zaprzestania produkcji w/w.

Istotnym elementem pracy serwisu jest wykonywanie badań sprawdzających:

  • testy szczelności filtrów w komorach laminarnych (z użyciem nebulizatora)
  • prędkości przepływów w komorach laminarnych
  • wizualizacja kierunku strugi laminarnej
  • rozkład i stabilność temperatury w urządzeniach grzewczych
  • pomiar zawartości CO2
  • pomiar czasu procesu
  • pomiar prędkości wirowania (wirówki)
  • pomiar temperatury wirującej próbki (wirówki)
  • pomiar próżni w suszarkach (z króćcem DIN)
  • badanie makroskopowe rotorów

Pomiary wykonywane są z użyciem wysokiej klasy urządzeń i czujników pomiarowych, co udokumentowane jest w odnośnym protokole pomiarów.

Nasz sprzęt pomiarowy wzorcowany jest w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Z naszych usług korzystają od wielu lat laboratoria badawcze, medyczne, (szpitale, kliniki in vitro), ochrony środowiska, farmaceutyczne, a także te pracujące na potrzeby przemysłu (mleczarstwo, produkcja napojów i żywności, włókiennictwo, elektronika, uzdatnianie wody)