Kendrolab - Warszawa

Przegląd inkubatorów, cieplarek i suszarek (także próżniowych)

Sprawdzenie:

  • stanu zewnętrznego urządzenia (pęknięcia, rysy)
  • przewodu zasilającego
  • poprawności działania wyświetlacza i przycisków
  • testy elektryczne (uziemienie, upływność, zasilanie)
  • zawiasów drzwiowych
  • stanu uszczelek
  • filtrów CO2
  • sprawdzenie układu próżniowego

Na życzenie wykonywana jest walidacja parametrów pracy (temperatura, stężenie CO2) określonych przez użytkownika wraz z wydaniem świadectwa.