Kendrolab - Warszawa

Przegląd komór laminarnych

Sprawdzenie:

  • prędkości przepływu laminarnego w 6, 8, 10 lub 12 punktach (w zależności od wielkości komory)
  • integralności filtra głównego
  • integralności filtra wylotowego
  • stanu obudowy pod kątem pęknięć i zarysowań
  • stanu połączeń śrubowych
  • pracy elementów elektronicznych
  • zamocowania i mechanizmu podnoszenia szyby
  • stanu uszczelek

Szacujemy żywotność promienników UV i w razie potrzeby wymieniamy je.