Kendrolab - Warszawa

Lampy do urządzeń analitycznych

Lampy deuterowe

Produkowane przez Heraeus lampy deuterowe, wypełnione ciężkim wodorem są lampami rozładowczymi generującymi światło UV o widmie ciągłym ...
Zobacz produkt

Lampy katodowe ASA

LAMPY KATODOWE do spektroskopów fluorescencji atomowej, spektrometrów absorbcji atomowej (m.in. Perkin Elmer, Varian, Unicam) – ponad 70 ...
Zobacz produkt

Lampy rtęciowe

Wysokociśnieniowe i niskociśnieniowe, generujące selektywne wąskopasmowe linie widmowe o kilku długościach fal w zakresie UV i VIS ...
Zobacz produkt

Lampy wzorcowe

LAMPY WZORCOWE Z KATODĄ WNĘKOWĄ – emitują promieniowanie stabilne częstotliwościowo do dostrajanych monochromatycznych o wysokiej ...
Zobacz produkt

Lampy kalibracyjne

Typoszereg lamp monochromatycznych będących źródłem pojedyńczych linii widmowych o wysokich poziomach mocy obejmujący gazowo czystych ...
Zobacz produkt