Kendrolab - Warszawa

Systemy do ekstrakcji

Ekstrakcja Soxhlet'a

Ekstrakcja Soxhlet’a jest standardową metodą oznaczania tłuszczów w analityce żywności. Szeroka oferta firmy Behr spełnia ...
Zobacz produkt

Ekstrakcja do fazy stałej (SPE)

Florisil® Kolumny gotowe do użycia Wysokoselektywny adsorbent Florisil® znajduje szerokie zastosowanie w chromatografii preparatywnej ...
Zobacz produkt

Zestawy ekstrakcji medodą Randall'a

Zestawy ekstrakcji medodą Randall'a Nawet 5-krotnie szybsza ekstrakcja niż metodą Soxhlet'a. Zestawy 1-, 4- lub 6-cio ...
Zobacz produkt