Kendrolab - Warszawa

Wody czyste i superczyste

Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla z miareczkowaniem

Program oznaczania azotu metodą Kiejdahla obejmuje szereg konfiguracji mineralizatorów i destylatorów o różnym stopniu ...
Zobacz produkt

Analizatory wstrzykowo-przepływowe FIA

System FIA firmy MLE GmbH to zautomatyzowany system analityczny przeznaczony przede wszystkim do laboratoriów analiz wody i środowiska. ...
Zobacz produkt

Analizatory wstrzykowo-przepływowe FIAlyzer

FIAlyzer-1000 to analizator jednokanałowy, który oferuje pełną automatyzację analizy wstrzykowo przepływowej. Kompletny system zawiera pompę, ...
Zobacz produkt