Kendrolab - Warszawa

Analizatory wstrzykowo-przepływowe FIAlyzer

 Opiekun działu Arkadiusz Kalinowski
tel. 601221528
email: KALINOWSKI.A|KENDROLAB.PL| |KALINOWSKI.A|KENDROLAB.PL

FIAlyzer-1000 to analizator jednokanałowy, który oferuje pełną automatyzację analizy wstrzykowo przepływowej. Kompletny system zawiera pompę, zawór, źródło światła, spektrometr i inne komponenty potrzebne do pomiaru próbek cieczy. System jest kontrolowany przez oprogramowanie FIAsoft, najnowocześniejsze oprogramowanie sterujące, które jest przede wszystkim intuicyjne dla użytkowników i kompatybilne z większością autosamplerów. Wytrzymała konstrukcja, niskie koszty eksploatacyjne i możliwość dostosowania do wymagań użytkownika sprawiają, że jest to najlepszy wybór w laboratoriach rolniczych i środowiskowych wykonujących rutynowe testy.

W laboratoriach rolniczych FIAlyzer-1000 analizuje gleby, tkanki roślinne, próbki nawozu i inne substancje związane z uprawą roślin. Należą do nich składniki odżywcze, takie jak azotany, fosforany i amoniak, oraz inne wskaźniki żyzności gleby, takie jak siarczany i chlorki. W laboratoriach środowiskowych FIAlyzer-1000 analizuje różnorodne substancje odżywcze i substancje toksyczne w spływie, wodzie pitnej i ściekach.
Instrument generuje wysoce powtarzalne i dokładne wyniki, krytyczny aspekt sprzętu dla każdego laboratorium. Jest również zdolny do analizowania wielu próbek na godzinę dzięki wykorzystaniu spektrometru, zużywając przy tym niewielką ilość odczynnika. Kompaktowa i solidna konstrukcja sprawia, że ​​systemy są łatwe w użyciu i utrzymaniu oraz pozwalają zajmować mniej niż metr kwadratowy powierzchni stołu.

Platforma LOV (Lab-on-Valve) integruje różnorodne komponenty (zawór, złączki rurowe, punkty konfluencji) w obrębie jednej przezroczystej struktury. Ta unikalna technologia oznacza, że ​​użytkownik może wyraźnie zobaczyć, jak działa ten instrument, a wszelkie czyszczenie lub inne czynności konserwacyjne można łatwo wykonać. LOV eliminuje większość przewodów i połączeń typowych dla tradycyjnych kolektorów wtryskowych.

FIAsoft to oprogramowanie FIAlab do konfiguracji analizatorów. Wydany w 2014 roku, spotkał się z ogromną pozytywną reakcją naszych klientów z kilku kluczowych powodów.
Prostota: Interfejs użytkownika jest łatwy w zrozumieniu i obsłudze, a po skonfigurowaniu instrumentu, nie wymaga od użytkownika codziennej pracy.
Funkcjonalność: Przetwarzanie danych jest w całości obsługiwane przez oprogramowanie, pozwalając na redukcję szumów, korekcję tła, kalibrację i kontrolę jakości.
Niezawodność: FIAsoft został napisany przy użyciu najnowszej technologii programowania i nie ma praktycznie żadnych usterek ani błędów.
Kompatybilność: Listy próbek można załadować ręcznie lub z LIMS, a wyniki można eksportować w ten sam sposób. FIAsoft funkcjonuje z Windows 7-10.

Analiza wielokanałowa łączy wiele możliwości wykonywania testów w wydajną, zaprojektowaną konfigurację. Taka konfiguracja umożliwia jednoczesne wykonywanie wielu pomiarów na jednej próbce. Pozwala to zaoszczędzić miejsce, koszt instrumentu i co najważniejsze, czas. Jeśli potrzebujesz przeanalizować wiele parametrów dla pojedynczej próbki, dlaczego nie zrobić ich wszystkich naraz?

Jak to działa:

Konfiguracja wielokanałowa jest konstruowana za pomocą jednokanałowych jednostek łańcuchowo, takich jak FIAlyzer 1000. W systemie próbka jest ciągle przepompowywana przez przyrząd. Jest on tylko wstrzykiwany do analizy w krótkich, określonych odstępach czasu, podczas gdy reszta matrycy próbki przepływa swobodnie do kolejnych urządzeń. W konfiguracji wielokanałowej próbki odpadów są wykorzystywane do dalszej analizy w innym instrumencie, w którym mierzony jest inny parametr. Taki schemat funkcjonowania urządzeń może być złożony nawet do ośmiu kanałów jednocześnie.

MicroSIA

MicroSIA jest najmniejszym na rynku analizatorem wykorzystującym wtrysk sekwencyjny. Jest wszechstronnym i niezawodnym narzędziem analitycznym, które wykorzystuje sekwencyjne testy iniekcji zaprojektowane i dostosowane do naszego najnowocześniejszego oprogramowania SIAsoft.

Urządzenie i oprogramowanie charakteryzuje się:

- wszechstronnością w szerokim zakresie

- wysoką odtwarzalnością

- niskim zużyciem odczynnika

- zminimalizowanym wytwarzaniem odpadów

Uniwersalność czyni go idealnym narzędziem badawczym, a niskie zużycie odczynników czyni go najbardziej ekonomicznym systemem do testów seryjnych.

MicroSIA to również najmniejszym automatycznym analizatorem dostępnym na rynku. Ta przenośna jednostka ma wymiary 12 x 14 cm i jest przeznaczona dla laboratoriów, w których miejsce jest na wagę złota. Wykorzystuje objętości mikrolitrów próbek i odczynników i generuje 50 razy mniej odpadów na pomiar, niż jakikolwiek inny automatyczny analizator działający w oparciu o proces przepływu.

OmniSIA

System OmniSIA jest najbardziej elastycznym instrumentem. Wykonuje analizy zarówno w formacie SIA, jak i FIA. Jest idealny do opracowywania nowych metod FIA / SIA i testowania nowych technologii. Wykorzystuje oprogramowanie sterujące komputera do optymalizacji wszystkich etapów testu, gdzie otrzymane wyniki cechuje:

- wysoka odtwarzalność

- niskie zużycie odczynnika

- zminimalizowane wytwarzanie odpadów

Analizator zawiera zawór wielopozycyjny, pompę mikro-strzykawkową o wysokiej rozdzielczości i 4-kanałową pompę perystaltyczną, dlatego też to urządzenie nadaje się również do:

- badania reakcji chemicznych

- rozdzielania w kolumnie niskiego ciśnienia

- dializy

- dyfuzji gazów

Odmienne narzędzia analityczne mogą współpracować bezpośrednio z instrumentem za pośrednictwem portów panelu tylnego. Do kompatybilnych instrumentów należą:

- autosamplery

- dodatkowe pompy strzykawkowe

- dodatkowe pompy perystaltyczne

- zewnętrzny selektor i zawory wtryskowe

- FIAlab's PMT-FL

Różnorodne detektory są również kompatybilne z OmniSIA i kontrolowane są za pomocą oprogramowania FIAlab. Te metody detektora obejmują:

- Spektrofotometrię UV-VIS

- fluorescencję

- chemiluminescencję

ProSIA

Analizator ProSIA Dual Syringe przeznaczony jest przede wszystkim do projektów badawczo-rozwojowych. ProSIA wykorzystuje komputerowe oprogramowanie sterujące do optymalizacji wszystkich etapów pomiarów. Rezultatem jest wysoka powtarzalność, niskie zużycie odczynnika i zminimalizowane wytwarzanie odpadów.
Dwie niezależnie sterowane pompy strzykawkowe są przystosowane do testów opartych na:

- dyfuzji gazów

- generowaniu gradientu używanego do zautomatyzowanych miareczkowań,

- oddzielaniu analitów od matrycy za pomocą ekstrakcji.

Wspólnymi elementami uzupełniającymi dla ProSIA są zamontowane Lab-on-Valve lub pomocnicza pompa perystaltyczna, które można uruchomić w zależności od potrzeb.

Zalety systemu z podwójną strzykawką:

- Można tworzyć programowane gradienty, ponieważ pompy strzykawkowe mogą być sterowane jednocześnie i niezależnie od kierunku, natężenia przepływu i objętości.

- System zapewnia szeroki zakres prędkości przepływu. Dzięki jednoczesnemu użyciu małej i dużej strzykawki można znacznie zwiększyć zakres dynamiki przepływu w systemie.

- Połączenie dwóch strzykawek jest idealne do automatycznego rozcieńczania próbek o wysokim stężeniu przed analizą.

- System można uruchomić z płynnym nieprzerwanym przepływem; podczas gdy jedna strzykawka uzupełnia się, druga się opróżnia.