Kendrolab - Warszawa

Spektrometry masowe izotopów stabilnych (IRMS)

Spektrometry visION i precisION firmy Elementar, są wysokiej klasy spektrometrami masowymi izotopów stabilnych zaprojektowane do pracy w trybach „dual inlet” oraz „continuous flow”. Model visION umożliwia pracę z analizatorem elementarnym bądź z GC w zależności od wybranej aplikacji, natomiast model precisION umożliwia podłączenie peryferyjnych urządzeń takich jak GC, HPLC, IsoFLOW, EA i innych, tym samym zwiększając możliwości analityczne systemu.

Wraz z aparatem Elementar, dostarczamy szereg modułów przygotowania próbek przeznaczonych do analizy próbek charakteryzujących się różnego typu matrycami. Moduły umożliwiają przetwarzanie próbek stałych, ciekłych, gazowych oraz ich przygotowanie do etapu jonizacji w spektrometrze IRMS jako oczyszczone gazy.

W rezultacie tak przygotowane gazy (H2, CO2, CO, N2, SO2, N2O) są poddawane jonizacji i analizowane pod kątem zawartości izotopów przez system IRMS.

Istnieje możliwość doboru systemu do analizy stosunku mas izotopów stabilnych poprzez określenie działalności użytkownika, a mianowicie dobór odpowiedniej aplikacji:

 • BiovisION- badanie żywności
 • AnthrovisION- badania związane ze sportem i wpływem substancji na organizm
 • PetrovisION- badanie paliw, surowców energetycznych
 • AromavisION- badanie dodatków smakowych, zapachów
 • EcovisION- badanie ekosystemów
 • EnvirovisION- badania środowiskowe
 • GeovisION- badania geologiczne

Cechy charakterystyczne spektrometru precisION:

 • Sprzężenie z różnorodnymi układami wprowadzania próbki (uniwersalność)
 • Jonizacja strumieniem elektronów (Electron Impact Ionisation EI-MS)
 • Analizator z podwójnym ogniskowaniem (sektor elektrostatyczny i magnetyczny)
 • Puszki Faradaya

Przyjazne, intuicyjne oprogramowanie IonOS lub ArDB

Zastosowania techniki IRMS

Potwierdzanie autentyczności żywności:

 • wina, miody, sery, produkty zbożowe i wiele innych produktów

Nauki o środowisku

 • rolnictwo, leśnictwo, ekologia
 • archeologia i antropologia
 • śledzenie wędrówki dzikich zwierząt (migracja ssaków, ptaków, owadów)

 

Atmosfera

 • np. określanie źródeł pochodzenia gazów cieplarnianych

Geologia

 • poszukiwanie nowych źródeł surowców mineralnych, wody

Medycyna, Farmacja

 • badanie wydychanego powietrza, bilansu energetycznego organizmu człowieka, krwi (HCO3), funkcji wątroby, metabolizmu białek

Ekspertyzy sądowe

 • doping, narkotyki, pochodzenie narkotyków
Konfiguracje IRMS

konfiguracje

EA-IRMS

EA-IRMS dotyczy wszystkich aplikacji, w których próbka może być spalona i zależy nam na wyznaczeniu stosunku izotopów stabilnych CHNS/O.

Cała próbka jest analizowana, otrzymujemy jeden sygnał np. dla C, który dotyczy całkowitej zawartości węgla w badanym materiale (w przeciwieństwie do GC/HPLC-IRMS, gdzie badany jest konkretny analit po uprzednim rozdziale na kolumnie).

Zalety EA-IRMS:

 • proste przygotowanie próbki do analizy („wrap and run“)
 • duża wydajność
 • analiza kilku pierwiastków w jednym pomiarze – „izotopowy fingerprint” badanego materiału
 • obniżenie kosztów analizy

IsoFLOW

Konfiguracje IsoFLOW stosuje się w analizie:

D13C w CO2 w wydychanym powietrzu i powietrzu atmosferycznym (headspace) D18O i dD w H2O

D13C i D18O w stałych węglanach (kwas fosforowy/headspace)

D13C w rozpuszczonym węglu nieorganicznym (DIC) (kwas fosforowy/headspace)

GC

Stosowane modele GC firmy Agilent.

Analiza 13C, 15N w próbkach mieszanin rozdzielanych na kolumnie GC, a następnie spalanych do CO2 i N2. Analiza D/H w próbkach mieszanin rozdzielanych na kolumnie GC, a następnie termicznie rozkładanej do H2 w procesie pirolizy (warunki beztlenowe)

LC/ HPLC (LiquiFace)

Liquiface może być podłączony do HPLC i pozwala na utlenianie organicznych składników próbki rozdzielonych techniką chromatografii cieczowej w niskiej temperaturze do 100 °C.

 • składniki utleniane do CO2
 • stosowana wyłącznie w analizie D13C

Metoda ta jest najodpowiedniejsza do analizy związków, które można rozdzielić bez stosowania rozpuszczalników organicznych (np. węglanów, cukrów, aminokwasów, kwasów organicznych, wód gruntowych itp.).

AnthrovisION
AnthrovisION
AromavisION
AromavisION
BiovisION POL
BiovisION POL
BiovisION
BiovisION
EcovisION POL
EcovisION POL
EcovisION
EcovisION
EnvirovisION POL
EnvirovisION POL
EnvirovisION
EnvirovisION
GeovisION POL
GeovisION POL
GeovisION
GeovisION
precisION
precisION
Badanie autentyczności alkoholu
Badanie autentyczności alkoholu