Kendrolab - Warszawa

Mineralizacja, destylacja, ekstrakcja

Oznaczanie zawartości akoholu i lotnych kwasów

Behrotest® WE Oznaczanie zawartości alkoholu i lotnych kwasów. ...
Zobacz produkt

Stanowiska do mineralizacji

Behrotest SMA Stanowisko robocze do mineralizacji System mineralizacji behrotest SMA umożliwia przygotowanie próbek stałych (szlamów, ...
Zobacz produkt

Oznaczanie zawartości siarczanów (IV)

System umożliwia przeprowadzenie do roztworu i destylację SO2 Oznaczanie zawartości siarczanów (IV). ...
Zobacz produkt

Uniwersalny system analityczny

Behrotest® DET Uniwersalny system analityczny. System bloków grzewczych behrotest® DET oparto na konstrukcji modularnej. ...
Zobacz produkt

System mineralizacji w analizie metali ciężkich

System mineralizacji z zastosowaniem wody królewskiej w analizie metali ciężkich. ...
Zobacz produkt

Ekstrakcja Randall

50% - 70% szybciej niż klasyczna metoda Soxhleta (w zależności od materiału próbki) Przykłady: Oznaczanie zawartości tłuszczu ...
Zobacz produkt

Alkohol / lotne kwasy

    D 1 D 2 Item number B00218039 B00218040 Packaging ...
Zobacz produkt