Kendrolab - Warszawa

Uniwersalny system analityczny

Behrotest® DET Uniwersalny system analityczny.

System bloków grzewczych behrotest® DET oparto na konstrukcji modularnej.

Jednostka podstawowa

Jednostka podstawowa DBAS stanowi elementarną część wyposażenia wszystkich zestawów aplikacyjnych. W połączeniu z odpowiednimi modułami tworzy funkcjonalną stację roboczą dostosowaną do realizacji określonych zadań aplikacyjnych.
Jednostka podstawowa zawiera termostatowany blok grzewczy z 5 otworami na naczynia reakcyjne o średnicy 65 mm. Zakres temperaturowy 20 - 300 °C lub 20 - 399 °C (wersja wysokotemperaturowa). Jednostka podstawowa składa się z układu rozdziału wody chłodzącej oraz sterowników do regulacji temperatury i czasu.

Nr katalogowy Model Opis
80 48 20001 ET 1 Sterownik czasu/ temperatury
80 48 50005 DET 5 Blok grzejny na 5 naczyń o średnicy 65 mm
80 48 50105 KV 5 Stojak ramowy z podstawą, układem rozdzielania wody chłodzącej platformą wspornikową dla chłodnic
Moduły aplikacyjne do jednostki podstawowej

Uzupełniające moduły aplikacyjne przeznaczone do oznaczania określonych analitów zawierają niezbędne podzespoły ze szkła oraz elementy rozdziału gazów. W oparciu o jednostkę podstawową umożliwiają zestawienie kompletnego stanowiska roboczego do różnych zastosowań. Uniwersalny system analityczny behrotest® DET stanowi ekonomiczne rozwiązanie dla laboratoriów wykonujących szereg rutynowych analiz o różnych i często zmienianych zakresach aplikacyjnych.

Aplikacje systemu behrotest® DET
Analit Metoda standardowa Moduł behrotest® DET
Cyjanki DEV D 13/ D 14, DIN 38405 T 13/ T 14, AFNOR NF T 90-107 DGC
Ekstrakcja LBMG § 35 DE30, DE 100, DFE 100
Liczba OH LBMG § 35 DOH
CHZT DEV H 41/ H43/ H 44, DIN 38409 T 41/ T43, T 44, ISO 6060 DCSB
Metale ciężkie DEV S 7, DIN 38414 T 7 DSMA
Hydroksyprolina LBMG § 35 DSMA
Arsen DEV D 18, DIN 38405 T 18, ASTM DAS
Selen DEV D 23, DIN 38505 T 23 DSE
Zestawy aplikacyjne do jednostki podstawowej behrotest® DLFC

Oznaczanie cyjanków wolnych
System DET do oznaczania cyjanków całkowitych, złożony z modułów DBAS i DGC, można również zastosować do oznaczania cyjanków wolnych poprzez użycie zestawu DLFC złożonego z naczynia reakcyjnego oraz elektrody pH.

Nr katalogowy Model Opis
804851010 CE 1 Elektroda pH do oznaczania cyjanków zawierająca kabel z wejściem BNC
804851050 CY 500 Okrągłodenne naczynie reakcyjne o poj. 500 ml

behrotest® DFE 100 Ekstrakcja tłuszczów, 100 ml

Nr katalogowy Model Opis
804851014 65/ 250 Naczynie reakcyjne, poj. 250 ml
804851020 M 2965 Łącznik naczynie-ekstraktor
804841035 EZ 100/ HAHN Ekstraktor Soxhleta, poj. 100 ml
804851070 RFK 100 Chłodnica zwrotna do ekstraktora EZ 100

behrotest® BE Wyznaczanie liczby zmydlenia i liczby hydroksylowej

Nr katalogowy Model Opis
804880025 BE 6 6-pozycyjny moduł mineralizacyjny wyposażony w blok grzejny, sterownik temperaturowy oraz szkło
804880026 BE 12 12-pozycyjny moduł mineralizacyjny wyposażony w blok grzejny, sterownik temperaturowy oraz szkło

behrotest® DSMA 100 Mineralizacja metali ciężkich i oznaczanie hydroksypiroliny

Nr katalogowy Model Opis
804841002 SR 2 Okrągłodenne naczynia reakcyjne, poj. 250 ml, wyposażone w kołnierz zabezpieczający z PVDF
804841013 SFK 50 Chłodnica zwrotna
804841021 AS 1 Naczynia absorpcyjne
804851037 EG 5/ SMA Stojak na naczynia
804851023 SE 42 Blok grzejny

behrotest® DAS Oznaczanie arsenu

Tytuł Model Opis
804851014 65/ 250 Naczynia reakcyjne, poj. 250 ml
804851020 M 2965 Łącznik naczynie-ekstraktor
804800250 GA 29 Zestaw do oznaczania arsenu

behrotest® DSE 100 Oznaczanie selenu

Nr katalogowy Model Opis
804851006 GAV 5 Układ dystrybucji gazu
804851014 65/250 Naczynia reakcyjne, poj. 250 ml
804851031 CGL 3 Adapter NS
804851005 ST 14 Stoper do adaptera CGL 3
804851032 MGL 3/250 Przewody dostarczające gaz
804841011 RFK 30 Chłodnica zwrotna
804841019 KR 29 Kolektor frakcji