Kendrolab - Warszawa

Behr Labor-Technik

Behr CS50 HT

Oznaczanie węgla i siarki w próbkach stałych. Opis aparatu: szeroki zakres analityczny umożliwiający badanie próbek ...
Zobacz produkt

Behr S50 HT

Oznaczanie siarki w próbkach stałych. Opis aparatu: szeroki zakres analityczny umożliwiający badanie próbek zarówno ...
Zobacz produkt

Behr C50 HT

Oznaczanie węgla nieorganicznego w próbkach stałych. Opis aparatu: szeroki zakres analityczny umożliwiający badanie próbek ...
Zobacz produkt

Behr C50 IRF

Oznaczanie wszystkich postaci węgla w próbkach stałych i ciekłych. ...
Zobacz produkt

Behr CS30 HT

Kulometryczne oznaczanie węgla i siarki w próbkach stałych. Zastosowania: oznaczanie węgla całkowitego i wolnego ...
Zobacz produkt

Behr S30 HT

Kulometryczne oznaczanie siarki w próbkach stałych. Zastosowania: oznaczanie siarki w próbkach węgla kopalnego, stali ...
Zobacz produkt

Behr C30 HT

Kulometryczne oznaczanie węgla w próbkach stałych. Zastosowania: oznaczanie węgla całkowitego i wolnego w węgliku krzemu ...
Zobacz produkt

Behr C30 IRF

Zastosowania: oznaczanie węgla organicznego w gazach spalinowych (uzyskanych metodą absorpcji VDI 3481) badanie emisji z silników ...
Zobacz produkt

Analizator Behr Cl 10

Oznaczanie: AOX EOX POX TX, AOS całkowity chlor i siarka w produktach petrochemicznych; próbki można poddawać spalaniu ...
Zobacz produkt

Oznaczanie zawartości akoholu i lotnych kwasów

Behrotest® WE Oznaczanie zawartości alkoholu i lotnych kwasów. ...
Zobacz produkt

Stanowiska do mineralizacji

Behrotest SMA Stanowisko robocze do mineralizacji System mineralizacji behrotest SMA umożliwia przygotowanie próbek stałych (szlamów, ...
Zobacz produkt

Oznaczanie zawartości siarczanów (IV)

System umożliwia przeprowadzenie do roztworu i destylację SO2 Oznaczanie zawartości siarczanów (IV). ...
Zobacz produkt

Uniwersalny system analityczny

Behrotest® DET Uniwersalny system analityczny. System bloków grzewczych behrotest® DET oparto na konstrukcji modularnej. ...
Zobacz produkt

System mineralizacji w analizie metali ciężkich

System mineralizacji z zastosowaniem wody królewskiej w analizie metali ciężkich. ...
Zobacz produkt

Behrotest DT 20 Aparat do automatycznego miareczkowania 12 próbek

W pełni zautomatyzowany system dozowania i miareczkowania próbek w analizie CHZT zgodnie z normą ...
Zobacz produkt

Behrotest HTI 1 Stanowisko do manualnego miareczkowania

Behrotest HTI 1 Stanowisko do manualnego miareczkowania Charakterystyka: biureta z wyświetlaczem cyfrowym mieszadło magnetyczne ...
Zobacz produkt

Behrotest PB-CSB / M ® Kompletny system oznaczania CHZT

Behrotest PB-CSB/ M ® Kompletny system oznaczania CHZT Kompletne stanowisko robocze do równoczesnej analiz 6 lub 12 próbek zgodnie ...
Zobacz produkt

Behrotest PA-CSB System przygotowania próbek do oznaczania CHZT

Konfiguracja zestawu umożliwia równoczesne przygotowanie 6 lub 12 próbek według norm ISO, DIN. Charakterystyka: sterownik ...
Zobacz produkt

Ekstrakcja Soxhlet'a

Ekstrakcja Soxhlet’a jest standardową metodą oznaczania tłuszczów w analityce żywności. Szeroka oferta firmy Behr spełnia ...
Zobacz produkt

Zestawy ekstrakcji medodą Randall'a

Zestawy ekstrakcji medodą Randall'a Nawet 5-krotnie szybsza ekstrakcja niż metodą Soxhlet'a. Zestawy 1-, 4- lub 6-cio ...
Zobacz produkt