Kendrolab - Warszawa

Oznaczanie zawartości akoholu i lotnych kwasów

Behrotest® WE

Oznaczanie zawartości alkoholu i lotnych kwasów.

Specyfikacja
Nr katalogowy Model Opis
804852200 WE 1/H Pojedynczy generator pary, 400 W, z dodatkowym modułem grzejnym
804852103 GSABP Zestaw szkła do oznaczania zawartości alkoholu poprzez destylację w piknometrze
804852102 GSAB Zestaw szkła z piknometrem do oznaczania zawartości alkoholu poprzez destylację w kolbie miarowej
804849010 S2 A Aparat do destylacji z parą wodną umożliwiający oznaczanie alkoholu, 1700 W. Destylacja w kolbie miarowej. Dołączono piknometr.