Kendrolab - Warszawa

Oznaczanie stopnia biodegradacji

Wszystkie systemy badania rozkładu biologicznego w skali laboratoryjnej, zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi oraz międzynarodowymi.

Oznaczanie stopnia biodegradacji według norm DIN 38412 L-24, L-25, L-26 i L-24, OECD 303 A, OECD Confirmatory Test

Urządzenia do oczyszczania w analizie stopnia biodegradacji zgodnie z normą OEAC 303A.

Kompletny system laboratoryjny opcjonalnie wyposażony w:

  • moduł denitryfikacyjny, posiadający dwie pompy oraz mieszadła
  • moduł tlenowy, posiadający:
    • miernik stężenia tlenu z funkcją włączania i wyłączania pomp natleniających
    • zautomatyzowany system dozowania tlenu Behrotest GWS 200 w zakresie 0 – 200% (co odpowiada stężeniu tlenu od 0 do 19,9 mg O2/l)
Nr.katalogowy Model Opis
804862001 KA 1 Kompletny system oznaczania stopnia biodegradacji w skali laboratoryjnej wyposażony w naczynia ze szkła borokrzemowego
804862002 KPL 1 Kompletny system oznaczania stopnia biodegradacji w skali laboratoryjnej wyposażony w naczynia z pleksiglasu oraz płaszcz wodny
804862003 KLD 4 Kompletny system oznaczania stopnia biodegradacji w skali laboratoryjnej wyposażony w naczynia ze szkła borokrzemowego oraz moduł denitryfikacyjny
804862005 KA 1/SR Kompletny system oznaczania stopnia biodegradacji w skali laboratoryjnej wyposażony w naczynia ze szkła borokrzemowego oraz moduł tlenowy
804862006 KLD 4/SR Kompletny system oznaczania stopnia biodegradacji w skali laboratoryjnej wyposażony w naczynia ze szkła borokrzemowego, moduł tlenowy oraz moduł denitryfikacyjny
804862007 KLD 4N Kompletny system oznaczania stopnia biodegradacji w skali laboratoryjnej wyposażony w naczynia ze szkła borokrzemowego oraz system ciągłego usuwania osadów wg normy DIN 38412-L41 (draft)
804862008 KLD 4N/SR Kompletny system oznaczania stopnia biodegradacji w skali laboratoryjnej wyposażony w naczynia ze szkła borokrzemowego oraz system ciągłego usuwania osadów wg normy DIN 38412-L41 (draft) oraz moduł tlenowy
Oznaczanie stopnia zużycia tlenu według normy DIN/ DEV 38414- 6

System oznaczania stopnia zużycia tlenu w szlamie umożliwia równoczesne napowietrzanie 12 próbek z ciągłą kontrolą temperatury. Temperatura układu jest utrzymywana przez pompę wodno-cyrkulacyjną wyposażoną w termokontroler. Napowietrzanie przeprowadzane jest za pomocą pompy membranowej. 12-pozycyjne mieszadło magnetyczne zapobiega osadzaniu się szlamu. Elektroda tlenowa posiada oddzielne czujniki temperatury, które gwarantują właściwą kompensację temperatury.

Nr katalogowy Model Opis
804861001 SVR Aparat do oznaczania stopnia zużycia tlenu
804861011 MZ 1 Ogniwo pomiarowe zawierające mieszadło magnetyczne i statyw
804861040 96/SO Specjalna elektroda tlenowa