Kendrolab - Warszawa

D-EVA zatężenie próżniowe

W pełni zautomatyzowany system przygotowania próbek do analizy

Nowy system D-EVA firmy LCTech

Przed lub po oczyszczeniu próbki w analizie PCB i dioksyn często konieczne jest zatężenie próbek do mniejszej objętości.

D-EVA (odparowywanie dioksyn) to genialne rozwiązanie do szybkiego, równoległego i powtarzalnego odparowywania 1–26 próbek

Czujnik LCTech umożliwia niezawodne odparowanie prawie do sucha lub jak zwykle do końcowej objętości od 30 do 100 µL dla frakcji PCDD / F (F2) lub końcowej objętości od 300 do 500 µL dla frakcji PCB (F1). Nawet przy płukaniu możliwe jest późniejsze przeniesienie do wkładki fiolki GC.

Pliki do pobrania
Broszura
Broszura
Broszura
Broszura