Kendrolab - Warszawa

Behrotest PB-CSB/ M ® Kompletny system oznaczania CHZT

Behrotest PB-CSB/ M ® Kompletny system oznaczania CHZT

Kompletne stanowisko robocze do równoczesnej analiz 6 lub 12 próbek zgodnie z normami ISO, DIN.

Charakterystyka:

 • sterownik mikroprocesorowy TRS 200 do ustawiania funkcji czasowych i regulacji temperatury na bloku mineralizatora,
 • precyzyjny blok grzewczy CSB/ E do naczyń reakcyjnych RG 2,
 • stojak wstawiany E/ B do naczyń reakcyjnych RG2,
 • wanna chłodząca KW/ N z mocowaniem i statywem na stojak wstawiany E/ B,
 • mieszadło magnetyczne SM 12/ N zbiorcze, przystosowane do stojaka E 12/ B z naczyniami reakcyjnymi (tylko przy stanowisku PB-CSB 12/M),
 • naczynia reakcyjne RG 2,
 • zestaw elementów mieszających MRST 2 do mieszadła magnetycznego,
 • ceramiczne elementy SIST 100 ułatwiające wrzenie,
 • chłodnica powietrza LK 1,
 • stojak LS na chłodnicę powietrzną LK,
 • pierścienie samouszczelniające się PTFE 29 do chłodnic powietrznych LK,
 • stojak transportowy TS do przenoszenia stojaka na naczynia reakcyjne E/B,
 • stanowisko do ręcznego miareczkowania HTI 1.

Nr katalogowy

Model

Opis

804880002

PA-CSB 6/M

Kompletny zestaw do równoczesnego oznaczania 6 próbek CHZT

804880003

PA-CSB 12/M

Kompletny zestaw do równoczesnego oznaczania 12 próbek CHZT

Behrotest® TRS 300 Urządzenie sterujące

Zewnętrzny sterownik mikroprocesorowy sterujący pracą bloku grzejnego

decyduje o dynamice procesu temperaturowego. Odizolowanie urządzenia zapewnia trwałość i sprawne funkcjonowanie podzespołów elektronicznych wrażliwych na działanie reagentów chemicznych w stanie ciekłym lub gazowym.

Urządzenie wyposażono w specjalny program umożliwiający utrzymanie temperatury reakcji zgodnie z procedurą ISO 6060.
Aktywacja funkcji powoduje ogrzewanie bloku grzejnego do temperatury 20 °C powyżej żądanej temperatury.
Dzięki tej funkcji mamy pewność, że po włożeniu chłodnych próbek do bloku grzejnego ich temperatura osiągnie żądaną wartość 148±3 °C w wymaganym czasie 10 minut.
Wartości żądanej temperatury, temperatury aktualnej, całkowitego czasu ogrzewania oraz czasu pozostałego do osiągnięcia wymaganej temperatury są zawsze wyświetlane równocześnie.
Wbudowane systemy zabezpieczeń wyłączają blok grzewczy w przypadku zwarcia lub przerwy na czujniku temperatury.

Parametry techniczne

 

Zasilanie

230V AC/50Hz/max. 2200W

Podłączenie bloku grzejnego

Wbudowane gniazdo wtryskowe

Czujnik pomiarowy

3-przewodowy Pt 100

Zakres regulacji temperatury

0-400 °C, nastawiany cyfrowo

Zakres regulacji temperatury

1-999 °C, nastawiany cyfrowo

Wyświetlacze

3-pozycyjne wyświetlacze LED

Wyposażenie opcjonalne

Absorber HCl
Absorber HCl do odpędzania chlorków przy oznaczaniu CHZT, np. w wodzie morskiej.

Nr katalogowy

Opis

804830071

Adsorber HCl

Kamyki wrzenne
Kamyki wrzenne wykonano z materiału ceramicznego.
W porównaniu z konwencjonalnie stosowanymi perełkami szklanymi pełniącymi tę samą funkcję oferowane kamyki ceramiczne ze względu na ich kształt i porowatość w sposób bardziej optymalny zabezpieczają przed zjawiskiem przegrzania roztworów, również w przypadkach źle wymieszanych próbek.

Kamyki systemu są chemicznie czyste i nie powodują fałszowania wyników pomiarowych przy oznaczaniu CHZT.

Nr katalogowy

Opis

804830700

Kamyki wrzenne

Lejek dozujący
Nakładany na naczynia reakcyjne lejek ułatwia dozowanie kwasu siarkowego jednocześnie do kilku próbek.
Użytkownik napełnia lejek dozujący w normalnych warunkach do objętości 30 ml.
Daje to możliwość sprawniejszego działania niż przy bezpośrednim dozowaniu kwasu siarkowego do próbki.
Kurek wrzecionowy umożliwia podawanie kwasu siarkowego kroplami.
Po jednorazowym ustawieniu kurka użytkownik może w sposób płynny, bez czasochłonnych manipulacji, równomiernie dozować kwas siarkowy do większej ilości próbek.
Lejek dozujący w połączeniu z wanną chłodzącą i zbiorczym mieszadłem magnetycznym powoduje wzrost bezpieczeństwa przy oznaczaniu CHZT, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia personelu.

Nr katalogowy

Opis

804830200

Lejek dozujący, poj. 30 ml