Kendrolab - Warszawa

FIA System FIA Nexus

Uniwersalny analizator wstrzykowo–przepływowy do analizy wielu parametrów wód, ścieków i gleb. Model posiada dwie pompy perystaltyczne oraz wymienne aplikacje, dlatego polecany jest przede wszystkim dla laboratoriów wykonujących niewielkie ilości analiz, ale chcących korzystać z zalet pełnej automatyzacji procesu - powtarzalności i odtwarzalności wyników.

FIA Nexus łączy sprawdzoną technologię z nową celką fotometru o długości 5 cm i najnowszą elektroniką sterującą metodą analityczną Wymienne płytki dedykowane do różnych metod można łatwo i bardzo szybko zmienić (w zaledwie kilku minut).

FIA Nexus umożliwia równoczesny pomiar różnych parametrów próbek.

Kompletny zestaw analityczny złożony jest z:

 1. Uniwersalnego modułu analitycznego wyposażonego w:
  • Wymienną płytkę aplikacyjną dostosowaną do określonej metody analitycznej
  • ośmioportowego zaworu wstrzykowego
  • dwóch sześciokanałowych pomp perystaltycznych
  • fotometru wyposażonego w dwa sensory dla lepszej stabilności sygnału analitycznego
  • wyświetlacza kontrolnego
 2. Automatycznego podajnika próbek
 3. Automatycznego systemu rozcieńczania (opcja)
 4. Oprogramowania sterującego FIA Studio

Dostępne aplikacje:

Azotyny

Amoniak

Azot całkowity

Ortofosforany

Fosfor całkowity

Cyjanki

Cyjanki wolne

Cyjanki całkowite

Chlorki

Siarczki

Siarczany(IV)

Siarczany(VI)

Krzemiany

Glin

Potas

Żelazo(II)

Żelazo całkowite

Magnez

Anionowe związki powierzchniowo czynne

Indeks fenolowy

Hydrazyna

Formaldehyd

Zastosowanie systemów mineralizacji (UV, temperatura), zatężania, dializy z selektywnymi membranami, dyfuzji gazowej i wielu innych gwarantuje uzyskiwanie dokładnych wyników również w próbkach cechujących się złożonymi matrycami, o dużej liczbie różnorodnych interferentów (np. próbki barwne, lepkie, o wysokim zasoleniu, odpady przemysłowe, woda morska itp.)

Oprogramowanie FIA Studio, umożliwia:

 1. pełną kontrolę systemu
 2. gromadzenie danych pomiarowych
 3. czytelną prezentację wyników
 4. tworzenie baz danych dla pojedynczych próbek oraz serii próbek
 5. archiwizację danych
 6. programowanie własnych metod analitycznych
 7. tworzenie gotowych protokołów analiz
 8. sterowanie autosamplerem oraz funkcją automatycznego rozcieńczania
Pliki do pobrania
Opis systemu
Opis systemu
Metody i zakresy
Metody i zakresy
Oprogramowanie
Oprogramowanie