Kendrolab - Warszawa

Behrotest HTI 1 Stanowisko do manualnego miareczkowania

Behrotest HTI 1 Stanowisko do manualnego miareczkowania

Charakterystyka:

  • biureta z wyświetlaczem cyfrowym
  • mieszadło magnetyczne z mocowaniem naczyń reakcyjnych

Biały ekran umieszczony za naczyniem reakcyjnym stanowi neutralne tło ułatwiające analitykowi wyznaczenie punktu końcowego miareczkowania, determinującego dokładność i powtarzalność otrzymanych wyników pomiarowych.

Ponadto precyzję oznaczenia podnosi wypozycjonowane naczynie reakcyjne mocowane do mieszadła magnetycznego oraz wygięta odpowiednia osłona chroniąca przed bocznym światłem.

Behrotest HTI 1
Nr katalogowy Model Opis
804830300 HTI Stanowisko do manualnego miareczkowania