Kendrolab - Warszawa

Behr C50 IRF

Oznaczanie wszystkich postaci węgla w próbkach stałych i ciekłych.

Specyfikacja

Zasada oznaczenia

Termograficzne oznaczanie OC/EC w dwóch programowalnych, występujących jedna po drugiej fazach analizy, z automatycznym przełączeniem gazów N2/O2 w trakcie analizy

1) Termodesorpcyjna ekstrakcja węgla organicznego OC
w temp. 500oC w strumieniu azotu

2) Oznaczanie węgla elementarnego w temp. 800oC
w strumieniu tlenu z bezpośrednią detekcją CO2
w podczerwieni

Normy i dyrektywy

VDI 2465 Termograficzna ekstrakcja węgla organicznego

Analizowany materiał

Sadza dieslowska, pyły atmosferyczne, wody gruntowe i ścieki, osady, ciała stałe i półstałe

Oprogramowanie

Oprogramowanie umożliwiające z tej samej próbki sadzy dieslowskiej oznaczenie węgla organicznego oraz węgla elementarnego.

Oprogramowanie w środowisku Windows.

Sterowanie aparatu

Aparat sterowany jest z zewnętrznego komputera PC z oprogramowania w środowisku Windows i pozwala na dokonywanie dokumentacji i wyliczania danych, wizualizacji

Dwa przepływomierze (do tlenu i azotu), kontrolowane z oprogramowania, przełączenie gazu z azotu na tlen przy analizie węgla organicznego i elementarnego przy analizie pyłów.

Czułość i odporność na zakłócenia

Automatyczna regulacja czułości przez regulację wzmocnienia do kompensacji zanieczyszczeń układu optycznego

Redukcja szumów czujnika przez chłodzenie ogniwem Peltiera

Redukcja zakłóceń skośnych przez wbudowany w czujniku optyczny filtr interferencyjny.

Tłumienie sygnałów interferencyjnych przez bipolarne pobudzanie źródła promieniowania IR

Wyostrzenie sygnałów detektora przez wysoką częstotliwość impulsowania.

Objętość lub masa próbki

Filtry kwarcowe z pyłem atmosferycznym

0,1...5ml (próbki ciekłe)

0,1...1g (ciała stałe)

Zakres analityczny

0,0010% (10ppm) do 100% (zależnie od charakteru próbki, naważki i typu detektora)

Czas analizy

5-10 min., zależnie od charakteru próbki, zawartości węgla i zastosowanego programu do analizy pyłu

Dokładność

<±0,5 ppm, bł. bezwzględny lub 2% błąd względny

Piece

Piec 1

Programowalny piec z promiennikami IR pozwalającymi na bardzo szybkie rozgrzanie pieca z temperatury pokojowej do temp.1000oC w czasie 20s. a następnie równie szybkie schłodzenie bez użycia wody wykorzystując technologie heat-pipe

Piec 2

Piec oporowy, występujący za piecem promiennikowym IR

Temperatury

Piec promiennikowy IR:max. 1100oC

Możliwość zaprogramowania do 5 różnych gradientów temperatury dla fazy nagrzewania oraz 5 różnych punktów plateau (funkcji temperaturowo-czasowych w fazie utrzymywania temperatury)

Piec oporowy z programowalną temperaturą w zakresie 20-1000oC.

Rura spalań może być wypełniona tlenkiem miedzi jako katalizator.

Układ chemicznego osuszania i oczyszczania gazów między piecem a detektorem.

Kalibracja

Za pomocą substancji wzorcowych lub dwutlenku węgla

Czystość gazów

Tlen 99,5%

Tlen 99,995%dla C>0,005% (50 ppm)

Azot 99,5%

Zużycie tlenu

0,5 l/min. w czasie analizy, brak poboru tlenu w stanie stand-by

Zużycie azotu

Przy oznaczaniu węgla organicznego

0,5 l/min w trakcie oznaczania OC

Wymiary

Wys. x Szer. x Gł.

Ok. 440 x 730 x 370 (Moduł piecowy bez komputera)

ok. 440 x 200 x 500 (Moduł detekcyjny)

Napięcie sieci

230V, 50Hz

Zapotrzebowanie mocy

Max. 2,4 kW łącznie z piecami, 10 W w stanie stand-by

Waga

ok. 55 kg

Wyposażenie opcjonalne

Półautomatyczny moduł do oznaczania węgla nieorganicznego TIC z automatycznym podawaniem tlenu przez pompę diafragmową oraz automatycznym odsysaniem pozostałości próbki, chłodzeniem gazu na wylocie ogniwem Peltiera, z mieszadłem magnetycznym

Automatyczny podajnik próbek na łódeczkach porcelanowych

Specjalna metodyka do analizy emisji i imisji sadzy dieslowskiej i pyłu atmosferycznego.