Kendrolab - Warszawa

Makroanalizatory

VarioMAX

Zastosowanie Oznaczanie próbek naturalnych gleb i tkanek roślinnych, próbek środowiskowych (np.: ścieków, osadów, ...
Zobacz produkt

VarioMACRO cube

Jest nowym produktem firmy Elementar koncepcyjnie opartym na pozytywnych doświadczeniach produkowanego od 1992 roku makroanalizatora VarioMacro (w ...
Zobacz produkt