Kendrolab - Warszawa

VarioMACRO cube

Jest nowym produktem firmy Elementar koncepcyjnie opartym na pozytywnych doświadczeniach produkowanego od 1992 roku makroanalizatora VarioMacro
(w trzech kolejnych jego wersjach) i sprawdzonego na światowych rynkach
(z powodzeniem również i w Polsce).

W nowym aparacie zachowano ten sam układ spalania , katalitycznego dopalania i redukcji oraz układ wprowadzania próbki oparty na pełniącym rolę śluzy zaworze kulowym, sterowanym silnikiem krokowym. Zachowano również koncepcję selektywnych pułapek absorpcyjnych ,w sposób sekwencyjny desorbowanych termicznie w układzie separacji oznaczanych pierwiastków. Całkowicie nowe układy elektroniczne, bardziej zintegrowane dają szersze możliwości stosowania opcji dodatkowych decydując o pewnej unikalności nowatorskich rozwiązań na rynku analizatorów elementarnych. Poza nową stylistyką obudowy nowy aparat zyskał nowe zalety do których przede wszystkim należą :

  • nieco większe górne zakresy oznaczalności wartości bezwzględnych pierwiastków
  • możliwość dobudowania dodatkowego detektora IR do oznaczeń bardzo niskich zawartości siarki
  • możliwość dobudowania dodatkowego detektora IR lub detektora ECD do oznaczania chloru całkowitego, której to opcji nie oferuje żaden inny producent analizatorów CHNS
  • możliwość zastosowania zestawu komponentów do oznaczania tlenu za pomocą detektora TCD lub zastosowania detektora IR (na niższe koncentracje tlenu)
  • możliwość zastosowania wymiennej karuzeli z głowicą nastrzykową do automatycznego nastrzykiwania próbek ciekłych
  • możliwość współpracy z produkowanym przez firmę Isoprime spektrometrem IRMS (do oznaczeń stosunków izotopów mas)
  • możliwość stosowania opcjonalnie jako gazu nośnego helu lub tańszego argonu (do tej pory był używany wyłącznie hel)
  • nowocześniejszy wygląd, łatwe zdejmowanie bocznych ścian utrzymywanych na magnesach (dostęp praktycznie ze wszystkich stron)
  • mniejsze gabaryty i waga aparatu (65 kg zamiast ok 120 kg w przypadku poprzedniego aparatu VarioMACRO)
  • Gwarancja na blok piecowy 10 lat !!