Kendrolab - Warszawa

VarioEL Cube CHNS

Analizator VarioEL Cube jest w pełni automatycznym analizatorem do jednoczesnej analizy C-, H-, N-, S-, lub O.

Z trybu CHNS może być przystosowany do trybów: CNS/NS/S/CHN/CN/N lub O lub Cl (jako opcja).

Umożliwia zarówno analizę pojedynczych próbek jak również serii próbek (przełączanie praca pojedyncza / ciągła) w szerokich zakresach wagowych próbek (do ok. 2 g gleby ok. 70 mg subst. Organicznej) jak i koncentracji pierwiastków.

Pomiar aparatem podstawowym jest możliwy zarówno w zakresie śladowych ilości pierwiastków jak i w zakresie makro-koncentracji przy jednoczesnym zachowaniu dokładności wskazań.

VarioEL Cube jest nowym produktem firmy Elementar koncepcyjnie opartym na pozytywnych doświadczeniach produkowanego od 1992 roku aparatu VarioEL (w trzech kolejnych jego wersjach) i sprawdzonego na światowych rynkach (z powodzeniem również i w Polsce).

W nowym aparacie zachowano ten sam układ spalania i redukcji oraz układ wprowadzania próbki oparty na pełniącym rolę śluzy zaworze kulowym, sterowanym silnikiem krokowym.

Zachowano również koncepcję selektywnych pułapek absorpcyjnych ,w sposób sekwencyjny desorbowanych termicznie w układzie separacji oznaczanych pierwiastków.

Całkowicie nowe układy elektroniczne, bardziej zintegrowane dają szersze możliwości stosowania opcji dodatkowych decydując o pewnej unikalności nowatorskich rozwiązań na rynku analizatorów elementarnych.

Poza nową stylistyką obudowy nowy aparat zyskał nowe zalety do których przede wszystkim należą :

  • nieco większe górne zakresy oznaczalności wartości bezwzględnych pierwiastków,
  • możliwość dobudowania dodatkowego detektora IR do oznaczeń śladowych zawartości siarki,
  • możliwość dobudowania dodatkowego detektora IR do oznaczania chloru całkowitego, której to opcji nie oferuje żaden inny producent analizatorów CHNS,
  • możliwość zastosowania przystawki do oznaczania tlenu za pomocą detektora TCD lub zastosowania detektora IR (na niższe koncentracje tlenu),
  • możliwość zastosowania wymiennej karuzeli z głowicą nastrzykową do automatycznego nastrzykiwania próbek ciekłych,
  • możliwość współpracy z produkowanym przez firmę Isoprime spektrometrem IRMS (do oznaczeń stosunków izotopów mas),
  • możliwość stosowania opcjonalnie jako gazu nośnego helu lub tańszego argonu (do tej pory był używany wyłącznie hel),
  • nowocześniejszy wygląd, łatwe zdejmowanie bocznych ścian utrzymywanych na magnesach (dostęp praktycznie ze wszystkich stron),
  • mniejsze gabaryty i waga aparatu (65 kg zamiast ok 120 kg w przypadku VarioEL).