Kendrolab - Warszawa

Analizatory z detekcją w podczerwieni (NDIR)

Behr CS50 HT

Oznaczanie węgla i siarki w próbkach stałych. Opis aparatu: szeroki zakres analityczny umożliwiający badanie próbek ...
Zobacz produkt

Behr S50 HT

Oznaczanie siarki w próbkach stałych. Opis aparatu: szeroki zakres analityczny umożliwiający badanie próbek zarówno ...
Zobacz produkt

Behr C50 HT

Oznaczanie węgla nieorganicznego w próbkach stałych. Opis aparatu: szeroki zakres analityczny umożliwiający badanie próbek ...
Zobacz produkt

Behr C50 IRF

Oznaczanie wszystkich postaci węgla w próbkach stałych i ciekłych. ...
Zobacz produkt