Kendrolab - Warszawa

Destylacja cyjanków

Behrotest® KTC

System destylacji cyjanków całkowitych wyposażony w powietrzny układ rozdzielający

Nr.katalogowy Model Opis
804800524 KTC Kompletny system rozdziału faz w analizie cyjanków całkowitych w jednej próbce (destylacja cyjanków), zawierający: statyw, płaszcz grzejny, miernik przepływu powietrza, przewody, szkło
Behrotest® KTC-MR

System destylacji cyjanków całkowitych wyposażony w powietrzny układ rozdzielający oraz mieszadło magnetyczne

Nr.katalogowy Model Opis
804800524 KTC-MR Kompletny system rozdziału faz w analizie cyjanków całkowitych w jednej próbce (destylacja cyjanków), zawierający: statyw, płaszcz grzejny, miernik przepływu powietrza, przewody, szkło oraz mieszadło magnetyczne
Behrotest® KLFC, KLFC 2

System destylacji cyjanków wyposażony w powietrzny układ rozdzielający

Nr.katalogowy Model Opis
804800525 KLFC Kompletny system destylacji cyjanków wolnych w jednej lub dwóch próbkach, zawierający: statyw, płaszcz grzejny, miernik przepływu powietrza, przewody oraz szkło
804800526 KLFC 2