Kendrolab - Warszawa

VARIO TOC Cube

 Opiekun działu Tadeusz Strojnowski
tel. +48 22 663 43 23 wew. 120
tel. +48 601 616 520
email: strojnowski.t|kendrolab.pl| |strojnowski.t|kendrolab.pl

ANALIZATOR WĘGLA ORGANICZNEGO, NIEORGANICZNEGO, CAŁKOWITEGO i AZOTU z wymiennymi karuzelami autosamplera do próbek ciekłych i stałych

Zastosowania

 • Analiza wód: wody czyste, powierzchniowe, pitne, studzienne, solanki
 • Analiza środowiskowa: ścieki komunalne i przemysłowe, osad ściekowy, odpady stałeFarmaceutyka: wody iniekcyjne, wody procesowe.
 • Geochemia, Oceanografia: osady, zawiesiny, wody morskie, lodowcowe, skały węglanowe, roztwory glebowe
 • Przemysł: łaźnie galwanizacyjne, solanki

Charakterystyka

Analizator VarioTOC jest nowym, zmodyfikowanym modelem opartym na doświadczeniach poprzednich generacji analizatorów węgla organicznego opracowanym przez firmę Elementar do oznaczania praktycznie wszystkich postaci węgla w próbkach ciekłych (opcjonalnie w próbkach stałych) przez wysokotemperaturowe utlenianie w strumieniu tlenu. Przez zastosowanie spalania katalitycznego węgiel związany przetwarzany jest na CO2 i mierzony za pomocą detektora NDIR.
Tak jak w poprzednich rozwiązaniach tak i w tym konstruktorzy jako najważniejsze cele postawili sobie dalsze modyfikacje i optymalizacje konstrukcyjne :

 • Rozszerzenie automatyzacji podawania próbek z autosamplera również na opcje do oznaczeń węgla w próbkach stałych , zaś unikalnym pod tym względem na rynku jest zastosowanie systemu wymiennych karuzel podajnika próbek zarówno do próbek ciekłych (32-, 50- i 80-pozycyjny) oraz do próbek stałych (80- i 120-pozycyjny). Podajnik 32-poz. do próbek ciekłych ma możliwość stosowania fiolek 40 ml z gazoszczelnym zamknięciem septą (zgodnie z normą EPA). W przypadku karuzel do próbek stałych 80-pozyc dla naważek do 1 g oraz 120-pozyc dla naważek do 300 mg.
 • Konstrukcja bardziej zwarta i mniejsza gabarytowo osiągnięta przez zastosowanie wbudowanego od góry automatycznego podajnika z wymiennymi karuzelami. Ponadto zastosowano nowoczesne układy elektronicznego sterowania o większej skali integracji, mniejsze gabarytowo elementy wykonawcze, znaczne skrócenie drogi dozowanych mediów przez zastosowanie opatentowanych rozwiązań podzespołów umożliwiających bezpośrednie wstrzyknięcie próbki z podajnika do układu piecowego.
 • Szeroki zakres programowalnych objętości nastrzyku dla próbek ciekłych od 50 µl do 2 ml daje możliwość oznaczeń w bardzo szerokim zakresie koncentracji węgla.
 • Możliwość stosowania dla próbek ciekłych i stałych z bogatą matrycą, o dużej ilości składników zakłócających (np. sole wysokotopliwe, metale ziem alkalicznych) wysokiej temperatury spalania 850°C do 950°C (max 1200°C), bez zagrożenia zanieczyszczenia katalizatora i skrócenia żywotności.
 • Zastosowano tutaj zmodyfikowany system stosowanego już unikalnego rozwiązania z 2-komorowym reaktorem wysokotemperaturowym, w którym I-sza komora reaktora pełni funkcję separatora składników, które potencjalnie mogą zanieczyszczać katalizator i zmniejszać wydatnie jego żywotność, zaś druga komora wypełniona katalizatorem pełni właściwą funkcję utleniającego dopalacza.
 • System został jednak przystosowany już do nowego rozwiązania głowicy nastrzykowej dla prób ciekłych lub opcjonalnie do zaworu kulowego pełniącego rolę śluzy załadowczej dla próbek stałych. Zastosowanie kapsułkowego zamykania próbek stałych i o dużej lepkości pozwala na uzyskanie temperatury rozkładu nawet do 1800°C co umożliwia badanie próbek refrakcyjnych
 • Aparat umożliwia badanie próbek o praktycznie nieograniczonej wielkości cząsteczek stałych (np. zawiesiny, szlamy, osady) dzięki wyeliminowaniu połączeń wężykowych i zastosowaniu systemu bezpośredniego nastrzyku lub zrzutu próbki do pieca, a także sytemu kapsułkowania próbek. Próbka w kapsułce spada do specjalnego tygla z substancja absorbującą sole i alkalia, w którym to tyglu stopione sole i spopielone pozostałości pozostają i nie dostają się do komory katalitycznego dopalania. Tygiel okresowo jest oczyszczany lub wymieniany w przypadku zużycia.
 • Detektor IR dokonuje pomiaru z jednej próbki TC/TIC/TOC/NPOC/POC. Stosownie do potrzeb wybiera się optymalną metodę (czas analizy , zużycie gazu nośnego), za pomocą której oznacza się wybrane postaci węgla z jednego nastrzyku próbki.
 • Aparat posiada programowalną procedurę „usypiania” czyli automatycznego odcięcia dopływu gazu nośnego i ewentualnego obniżenia temperatur pieca po zakończeniu serii analiz.
Pliki do pobrania