Kendrolab - Warszawa

GPC quattro

Większa wydajność procesu - 4 kolumny GPC pracujące jednocześnie

GPC quattro jest chromatografem żelowym przeznaczonym do oczyszczania próbek.

System GPC quattro pozwala na pracę z 4 kolumnami GPC jednocześnie. Wszystkie kolumny mogą pracować wg tej samej metody, możliwe jest także zdefiniowanie metody dla każdej z kolumn oddzielnie.

Zastosowania

  • Pestycydy
  • PCB
  • Dioksyny
  • PAH
  • Plastyfikatory
  • Zearalenone
  • w żywności, paszach, próbkach środowiskowych i innych.
Pliki do pobrania