Kendrolab - Warszawa

Sztuczny mocz

Sztuczny mocz do badania sterylnych cewników cewki moczowej

Sztuczny mocz do badań korozyjnych implantów urologicznych
Zaprojektowany do testowania metalowych biomateriałów używanych do produkcji implantów urologicznych i cewników.

Pliki do pobrania
Katalog
Katalog