Kendrolab - Warszawa

Kolumny powinowactwa immunologicznego

Nowe kolumny powinowactwa immunologicznego (IAC) niemieckiej firmy LCTech zostały stworzone z myślą o dokładnym przygotowaniu próbek żywności w analizie mikotoksyn techniką HPLC. Zastosowane podłoże przeciwciał charakteryzuje się wysoką specyficznością przeciwko oznaczanym mikotoksynom.

Posiadamy w ofercie sześć rodzajów kolumn:

 • AflaCLEAN (aflatoksyny B1, B2, G1, G2)
  Nr kat. 10514
 • OtaCLEAN (ochratoksyna A)
  Nr kat. 10515
 • Afla-OtaCLEAN (aflatoksyny B/G & ochratoksyna A)
  Nr kat. 11022
 • DONeX (DON, doksyniwalenol)
  Nr kat. 12792
 • BioteX (Biotina /Witamina B7)
  Nr kat 14100
 • AflaCLEAN (aflatoksyny M1)
  Nr kat 14202


Cechy charakterystyczne:

 • pojemność 3 ml
 • wykonane z polipropylenu
 • szeroka średnica otworu
 • łatwe w użyciu
 • podłoże przeciwciał o wysokiej specyficznością przeciwko oznaczanym mikotoksynom

Opakowanie zawiera 25 kolumn, z dołączonym certyfikatem jakości oraz procedury postepowania w zależności od rodzaju matrycy.

Oferujemy także roztwór wzorcowy aflatoksyn w acetonitrylu (5 ml). Stężenia wynoszą 2 mg/ml dla B1 i G1 oraz 0,5 mg/ml dla B2 i G2.