Kendrolab - Warszawa

Akcesoria

Kolumny HPLC firmy LCTech dedykowane analizie aflatoksyn

  • Analityczna kolumna HPLC; RP, 4,6 x 150 mm - Nr kat. 10522
  • Guard cartridge (3 szt./ op.) - Nr kat. 10523
  • Guard cartridge holder, 1 szt - Nr kat. 10750


Roztwory wzorcowe - Nr kat. 10837

Roztwór wzorcowy aflatoksyn B1, B2, G1, G2 w acetonitrylu (5 ml). Stężenia wynoszą 2 mg/ml dla B1 i G1 oraz 0,5 mg/ml dla B2 i G2.

Dokładne wartości stężeń padane są w certyfikacie jakości dołączonym do wzorca.

Certyfikat ten jest zgodny z wytycznymi: Przewodnik ISO 31, Przewodnik ISO 35, Przewodnik Eurachem/CITAG.

 

Rezerwuary próbek - Nr kat. 10896

Wygodne w użyciu, przeznaczone do wielokrotnego stosowania, szkalne (DURAN) rezerwuary próbek o pojemnosci 120 ml.

Konstrukcja rezerwuaru pozwala na szczelne połaczenie z kolumną IAC ułatwiajac jej napełnienie ekstraktem badanej próby.