Kendrolab - Warszawa

AcceCLEANTM

System oczyszczania próbek na kolumnach IAC.

System AcceCLEANTM firmy LCTech umożliwia automatyczne przetwarzanie 3 próbek jednocześnie, na kolumnach powinowactwa immunologicznego.

Pliki do pobrania