Kendrolab - Warszawa

Czytniki do mikropłytek i mikrokropli

Spektrofotometr UV / VIS 7415 Nano do badania mikroobjętości

Spektrofotometr UV/VIS 7415 Nano do badania próbek w mikrokropli. System operacyjny Android Wymagana minimalna objętość ...
Zobacz produkt

Płuczki mikropłytek i pasków Wellwash™ i Wellwash™ Versa™

Płuczki mikropłytek i pasków Wellwash™ i Wellwash™ Versa™ Do rodziny płuczek należą dwa modele, ...
Zobacz produkt