Kendrolab - Warszawa

Czytniki do mikropłytek i mikrokropli

Spektrofotometr UV / VIS 7415 Nano do badania mikroobjętości

Spektrofotometr UV/VIS 7415 Nano do badania próbek w mikrokropli. System operacyjny Android Wymagana minimalna objętość ...
Zobacz produkt

Płuczki mikropłytek i pasków Wellwash™ i Wellwash™ Versa™

Płuczki mikropłytek i pasków Wellwash™ i Wellwash™ Versa™ Do rodziny płuczek należą dwa modele, ...
Zobacz produkt

Czytniki do pomiaru absorbancji w mikropłytkach oraz kuwetach Multiskan FC i Multiskan Sky High

Czytniki do pomiaru absorbancji w mikropłytkach oraz kuwetach Multiskan FC i Multiskan Sky High Do rodziny czytników należą ...
Zobacz produkt

Czytnik wielodetekcyjny VARIOSKAN™ LUX

Czytnik wielodetekcyjny VARIOSKAN™ LUX Budowa modułowa, których kombinacje pozwalają na następujące ...
Zobacz produkt