Kendrolab - Warszawa

Płuczki mikropłytek i pasków Wellwash™ i Wellwash™ Versa™

Płuczki mikropłytek i pasków Wellwash™ i Wellwash™ Versa™

Do rodziny płuczek należą dwa modele, z których pierwszy Wellwash™ jest dedykowany do pracy z płytkami 96 dołkowymi oraz paskami, natomiast Wellwash™ Versa™ może współpracować zarówno z płytkami 96 dołkowymi jak i płytkami 384 dołkowymi oraz paskami. Wellwash™ Versa™ ponadto charakteryzuje się możliwością użycia dodatkowego buforu płuczącego oraz dodatkowego buforu przepłukującego układ.

Model

Wellwash™

Wellwash™ Versa™

Nr. kat.

5165000

5165040

5165010

5165050

Ilość butli z buforem

1

1

3

3

Ilość i pojemność butli

2 L na bufor, 2 L na odpadki

2 × 2 litry na bufor

1 × 2 L na bufor do przepłukiwania 4 L na odpadki

Obsługiwane typy płytek

96, paski

96, 384, paski

Objętość płucząca

50-1000 µl

50-1000 µl

(płytka 96 dołkowa)

20-300 µl (płytka 384 dołkowa)

Objętość przepłukiwania wstępnego/przepłukiwania

5-100 ml / 5-100 ml

Objętość dozowania

50-400 µl

50-400 µl (płytka 96 dołkowa),

20-120 µl (płytka 384 dołkowa)

Objętość rezydualna

<2 µl

Transfer danych

Port USB

Dokładność odmierzania

<5%

Precyzja odmierzania

<3% (CV)

Pamięć wewnętrzna

99 protokołów

Wymiary (W × Sz × G)

345 × 385 × 240 mm

345 × 385 × 240 mm

Waga

8 kg

9 kg

Głowice w zestawie

1 × 8 kanałów

1 × 12 kanałów

2 × 8 kanałów

2 × 12 kanałów