Kendrolab - Warszawa

Urządzenie do rozlewania odczynników na płytki mikrotitracyjne Multidrop™ Combi

Urządzenie do rozlewania odczynników na płytki mikrotitracyjne Multidrop™ Combi

Dozownik odczynników Multidrop™ Combi obsługuje szeroki wybór płytek i zakresów objętości oraz zapewnia szybkie dozowanie i wysoką wydajność pracy.

 • Zapewnia precyzyjne dozowanie w zakresie od 0,5 do 2500 μl, gwarantując powtarzalne wyniki
 • Współpracuje z mikropłytkami od 6 do 1536 dołków i o wysokości od 5 do 50 mm
 • Graficzny wyświetlacz oparty na ikonach ułatwia samodzielną obsługę i programowanie
 • Minimalna martwa objętość i możliwość zawracania odczynników zmniejszają koszty użytkowania
 • Intuicyjne oprogramowanie Thermo Scientific FILLit zapewnia większą elastyczność i funkcjonalność redukując błędy
 • Pełna zgodność z systemami automatycznymi zapewnia zwiększoną przepustowość
 • Wykorzystuje ośmiokanałowe, odłączane i autoklawowalne kasety dozujące, które są standardem w serii Multidrop™
 • Możliwość regulacji sposobu dozowania odczynników (np. żeby uniknąć pienienia się buforów)

Idealnie sprawdza się w:

 • Tworzeniu i rozwoju metod
 • Wstępne i wtórne badanie przesiewowe
 • Magazyn złożony
 • Badania genomiki i proteomiki
 • Technikach PCR
 • Technikach sekwencjonowania
 • Testy oparte na komórkach
 • Testy z wykorzystaniem kulek magnetycznych
 • Testy ELISA
 • W laboratoriach farmaceutycznych i biotechnologicznych i diagnostycznych, gdzie pracuje się w wysokim reżimie jakości z dużą ilością prób.

 

 

Pliki do pobrania