Kendrolab - Warszawa

Systemy hodowli w warunkach beztlenowych

Anoxomat III

System do przygotowywania hodowli w warunkach beztlenowych i niskotlenowych Anoxomat III   Systemy Anoxomat wprowadziły nowy standard ...
Zobacz produkt

Komory beztlenowe BACTRON

Komory do hodowli w warunkach beztlenowych BACTRON firmy SHELDON Manufacturing.Inc. Opatentowany bezrękawicowy system w komorach beztlenowych ...
Zobacz produkt