Kendrolab - Warszawa

Wirówki Cryofuge 6000i 8500i

  • wirówka do preparatyki krwi
  • max. obroty 4.240 rpm / 5.050 rpm
  • max. przysp. 6.010 xg / 8.520 xg
  • max. poj. 6x1000 ml lub 12x800 ml – worki do krwi
  • 33 programy
  • 9 krzywych przyspieszenia i 9 krzywych hamowania
  • zakres temperatur –20 do +40°C
  • duży wybór adapterów zarówno dla różnych systemów worków do krwi jak i probówek (od 1,5 do 100 ml)
  • możliwość zastosowania Cyto Systemu
  • możliwość podłączenia komputerowego systemu zbierania danych

Heranet – komputerowy system zbierania danych

Pozwala na przygotowywanie bazy danych produktów ( procesów wirowania); zapewnia transmisję danych, monitorowanie urządzeń, rejestrację i wizualizację systemu.

System ten umożliwia również dalsze opracowywanie zarejestrowanych danych.

Może zostać skonfigurowany w sposób pozwalający na pracę jedynie zarejestrowanej grupie użytkowników, prz czym dane te są zawarte w protokole wirowania. Ponadto protokół zawiera informacje o parametrach wirowania ( użytkownik, produkt, numery worków) oraz jego przebieg ( parametry zadane, wartości graniczne, parametry rzeczywiste, stwierdzone błędy). Każdy proces wirowania jest uwidoczniony w raporcie dziennym co pozwala na wygodny przegląd wydarzeń dnia poprzedniego.

Pliki do pobrania