Kendrolab - Warszawa

System RTR-5 z transmisją radiową

Systemy rejestracji i monitoringu temperatury i wilgotności z powiadamianiem o stanach alarmowych.

Zastosowanie: urządzenia, pomieszczenia, transport.

 1. System RTR-5 z transmisją radiową:
  • odczyt lokalny temperatury na wbudowanym wyświetlaczu
  • ciągła rejestracja danych bez konieczności włączania komputera
  • niezależne zasilanie każdego z rejestratorów gwarantuje pracę przy zaniku zasilania
  • wysoka dokładność pomiarów, każdy z rejestratorów może zapamiętać do 16000 wartości
  • w zestawie oprogramowanie do wizualizacji i analizy danych
  • kontrola wszystkich rejestratorów z poziomu jednego oprogramowania
  • łatwe przełożenie czujnika w przypadku zmiany miejsca ustawienia monitorowanego urządzenia
  • całkowita wodoszczelność rejestratorów gwarantuje bezawaryjną pracę w każdych warunkach atmosferycznych (np. przy dużej wilgotności
 2. W serii RTR-5 są dostępne rejestratory:
  • RTR-52A: temperatury ( -60°C do 155°C
  • RTR-53 A: temperatury i wilgotności ( 0...+55 oC, 10...95 rH)
  • RTR-52Pt: temperatury z czujnikiem Pt100 lub Pt1000: od-200 °C do +550 °C
  • RVR-52A: napięcia w zakresie: 0 do 6,5V, 4-20mA, impulsy do 30 Hz

Rejestratory komunikują się drogą radiową z bazą odczytową, która przekazuje dane do komputera przez port USB lub podłączenie do sieci LAN, co pozwala na:

 • monitorowanie wartości w czasie rzeczywistym z dowolnego rejestratora serii RTR-5x.
 • wysyłanie maili z ostrzeżeniami na maksymalnie 5 różnych adresów w przypadku przekroczenia górnej lub dolnej granicy temperatury
 • wysłanie SMS-a
 • pobieranie danych na bieżąco z dowolnego rejestratora przez przeglądarkę internetową