Kendrolab - Warszawa

Seria TR-7U z komunikacją przez port USB

Łatwa i szybka komunikacja przez port USB

Seria TR-7U to przenośne rejestratory danych do monitorowania temperatury, wilgotności, ciśnienia barometrycznego, naświetlenia (luxomierz), promieniowania UV.

Modele te mają duży, czytelny wyświetlacz LCD i przyciski sterujące, które pozwalają użytkownikowi na start / stop nagrywania oraz ustawienie czasu nagrywania.

Wyświetlacz może być nastawiony na monitorowanie w czasie rzeczywistym. Wyświetla on również ważne informacje dotyczące stanu urządzenia, trybu pracy i stanu akumulatora.

Połączenie z komputerem realizowane jest poprzez szybki i wygodny interfejs USB. Przeniesienie całej zawartości pamięci z rejestratora zajmuje tylko około 8 sekund.

Dane z tych rejestratorów można pobierać również za pomocą przenośnych baz odczytowych.

Specyfikacja
Typ TR-71U TR-72U TR-73U TR-74Ui TR-77Ui
Zakresy pomiarów:
temperatura
wilgotność
ciśnienie barometryczne
światło
promieniowanie UV
-40°C to 110°C
 
0°C to 50°C
10 do 95%RH
0°C to 50°C
10 do 95%RH
750 do 1100 hPa

0°C to 55°C
10 do 95%RH
0 do 130,000 lx
0 do 30 mW/cm2

30°C to 80°C
0 do 99% RH
Czujnik opcjonalny

-60°C to 155°C

-40°C to 110°C -40°C to 110°C - -
Dokładność pomiaru ±0.3°C - - - ±0.3°
±2,5%RH