Kendrolab - Warszawa

Suszarki lakiernicze FT 6060

Suszarka lakiernicza FT 6060 (nielimitowana ilość rozpuszczalnika)

Niezastąpiona suszarka (dostępna w wersji z drzwiami pełnymi lub z drzwiami z oknem), która może być wykorzystywana we wszelkiego typu laboratoriach badawczych, rozwojowych oraz aplikacyjnych, w których prowadzone są prace z rozpuszczalnikami klasy temperaturowej T1, T2, T3, T4 oraz z wybuchowymi grupy 1A, 1B, a także z materiałami wydzielającymi w czasie procesu termicznego wymienione powyżej związki w nieznanej ilości.

Suszarka FT 6060 spełnia wymagania szeregu klas bezpieczeństwa i w związku z tym jest urządzeniem idealnym do prowadzenia prac w warunkach dużego zagrożenia. Dzięki przejrzystemu rozkładowi elementów sterowania na panelu sterowniczym obsługa urządzenia jest wyjątkowo łatwa.

FT 6060 usuwa potencjalne warunki zagrożenia w czasie procesów termicznych i wynikające z nich niebezpieczeństwo dla ludzi i sprzętu.

Koncepcja wysokiego bezpieczeństwa pracy

W suszarce FT 6060 wyeliminowane zostały wszystkie cztery warunki, niezbędne do zaistnienia wybuchu. Poprzez kontrolowany poziom temperatury powierzchniowej wnętrza suszarki, nie przekraczający dla poszczególnych klas, maksymalnej dopuszczalnej temperatury, a także w przypadku sytuacji awaryjnej, zapewnione jest bezpieczeństwo przeciwwybuchowe. Dodatkowo urządzenie przewietrzane jest, w sposób ciągły, zewnętrznym świeżym powietrzem, tak że z całej objętości suszarki usuwane są natychmiast pary rozpuszczalnika.

W przypadku uszkodzeniu dmuchawy układy grzewcze zostają odcięte, a połączenie pomiędzy wnętrzem komory a nagrzewnicą zostanie przewietrzone sprężonym powietrzem lub gazem obojętnym.

Specyfikacja

Zakres temperatury

Pojemność

Wymiary zewnętrzne (szer. / wys. / gł. mm)

Wymiary wewnętrzne (szer. / wys. / gł. mm)

Wymiary półki (szer. / gł. mm)

Ilość półek: standard / max

Waga urządzenia

Wahania temperatury w przestrzeni w 105oC

Wahania temperatury w czasie w 105oC

Tot +5°C do 105°C

52 l

600 x 794 x 640

403 x 380 x 339

387 x 335

2 / 9

92 kg

+/-3

+/-0.5