Kendrolab - Warszawa

Reaktor laboratoryjny UV - System 3

 Opiekun działu Jakub Kulikowski
tel. +48 22 663 43 23 wew. 123
tel. +48 609 561 052
email: kulikowski.j|kendrolab.pl| |kulikowski.j|kendrolab.pl

Reaktory Laboratoryjne UV produkcji Heraeus

Aktywna ochrona środowiska ma duże znaczenie w przemyśle chemicznym. Dotychczas jedynie utlenianie promieniami UV umożliwia rozkład zanieczyszczeń związków organicznych bez pozostałości. Proces ten może być obserwowany, analizowany krok po kroku i optymalizowany w laboratoryjnym rektorze UV.

Reaktor UV firmy Heraeus pozwala na wejście w proces rozkładu zanieczyszczeń jak również w syntezę materiałów organicznych.

DZIEDZINY ZASTOSOWAŃ LABORATORYJNEGO REAKTORA UV

Rozkład związków organicznych w chemii i środowisku.

 • bezpośredni rozkład przy pomocy promieniowania UV pierwiastków z grupy OH chlorowcowych, węglowodorów, PCB, cyjanków pestycydów itp.
 • przedstawianie i optymalizacja poszczególnych reakcji rozkładu do produktów końcowych wody, dwutlenku węgla i chlorowców
 • rozkład złożonych związków do wykrywania obecności metali ciężkich.

Synteza fotochemiczna

 • obserwacja i optymalizacja procesów fotochemicznych
 • przygotowanie przemysłowych procesów technologicznych np. polimeryzacja, chlorowanie, bromowanie, sulfonowanie alkanów za pomocą dwutlenku siarki i tlenu.

Obserwacja działania światła ultrafioletowego

 • pobudzanie fluorescencyjne
 • odbarwianie barwników
 • eksperymenty do praktycznych

ZALETY

 • oprzyrządowanie gotowe do ustawienia na stole; szybkie uzyskiwanie wysokiej jakości efektów napromieniowania
 • możliwość rozszerzania przez zastosowanie dodatkowych połączeń szklanych szlifowanych standardowo
 • nie wymaga specjalnej znajomości techniki UV
 • proste wprowadzenie do fotochemii i degradacji zanieczyszczeń
 • Heraeus oferuje rozwiązania w całym zakresie promieniowania UV
Reaktor laboratoryjny UV - System 3 (z lampą niskociśnieniową 254 nm)

W systemie 3 wykorzystano niskociśnieniową lampę rtęciową z prążkiem w widmie emisyjnym dla 254 nm. Dlatego też lampa ta jest szczególnie przydatna do specyficznych zastosowań jak dezynfekcja, wytwarzanie ozonu i pierwiastków nadtlenku wodoru. Lampa jest zamknięta w rurce zanurzeniowej, która jest zanurzona w cieczy poddanej promieniowaniu UV. Taki układ pozwala przepuścić przez ciecz całość energii promieniowania lampy UV, i osiągać w ten sposób wysoką wydajność. Część promieniowania UV nie pochłonięta przez ciecz jest pochłaniana przez szklane ścianki naczynia, chroniące w ten sposób personel przed szkodliwym wpływem krótkofalowego promieniowania UV.

Wchodząca w skład reaktora rurka chłodząca zapobiega przegrzaniu przy dłuższych okresach użytkowania średniociśnieniowej lampy rtęciowej. Dostęp do przyrządów pomiarowych lub sondy umożliwią dwa boczne otwory w naczyniu reaktora. Mieszadło magnetyczne zapewnia dokładne wymieszanie cieczy reakcyjnej.

Opis

Kompletny system reaktora laboratoryjnego 3 (nr kat. 56033089) zawierający:

Niskociśnieniowa lampa rtęciowa TNN 15/32, moc: 15 Watt

Kwarcowa rura zanurzeniowa

Zasilacz

Kompletne naczynie reaktora z adapterem, kurkiem spustowym i korkiem.

Adapter jest używany jako złączka w układzie pracy z lampą niskociśnieniową,

gdy nie używa się rury chłodnicy do połączenia lampy bezpośrednio z naczyniem

reaktora.