Kendrolab - Warszawa

Reaktor laboratoryjny UV - System 2

 Opiekun działu Jakub Kulikowski
tel. +48 22 663 43 23 wew. 123
tel. +48 609 561 052
email: kulikowski.j|kendrolab.pl| |kulikowski.j|kendrolab.pl

Reaktory Laboratoryjne UV produkcji Heraeus

Aktywna ochrona środowiska ma duże znaczenie w przemyśle chemicznym. Dotychczas jedynie utlenianie promieniami UV umożliwia rozkład zanieczyszczeń związków organicznych bez pozostałości. Proces ten może być obserwowany, analizowany krok po kroku i optymalizowany w laboratoryjnym rektorze UV.

Reaktor UV firmy Heraeus pozwala na wejście w proces rozkładu zanieczyszczeń jak również w syntezę materiałów organicznych.

DZIEDZINY ZASTOSOWAŃ LABORATORYJNEGO REAKTORA UV

Rozkład związków organicznych w chemii i środowisku.

 • bezpośredni rozkład przy pomocy promieniowania UV pierwiastków z grupy OH chlorowcowych, węglowodorów, PCB, cyjanków pestycydów itp.
 • przedstawianie i optymalizacja poszczególnych reakcji rozkładu do produktów końcowych wody, dwutlenku węgla i chlorowców
 • rozkład złożonych związków do wykrywania obecności metali ciężkich.

Synteza fotochemiczna

 • obserwacja i optymalizacja procesów fotochemicznych
 • przygotowanie przemysłowych procesów technologicznych np. polimeryzacja, chlorowanie, bromowanie, sulfonowanie alkanów za pomocą dwutlenku siarki i tlenu.

Obserwacja działania światła ultrafioletowego

 • pobudzanie fluorescencyjne
 • odbarwianie barwników
 • eksperymenty do praktycznych

ZALETY

 • oprzyrządowanie gotowe do ustawienia na stole; szybkie uzyskiwanie wysokiej jakości efektów napromieniowania
 • możliwość rozszerzania przez zastosowanie dodatkowych połączeń szklanych szlifowanych standardowo
 • nie wymaga specjalnej znajomości techniki UV
 • proste wprowadzenie do fotochemii i degradacji zanieczyszczeń
 • Heraeus oferuje rozwiązania w całym zakresie promieniowania UV
Reaktor laboratoryjny UV - System 2 (z lampą średniociśnieniową)

W reaktorze UV pracującym w systemie 2 wykorzystano średniociśnieniową lampę rtęciową o szerokim widmie promieniowania. Widmo lampy odpowiada widmu roboczemu dla licznych reakcji chemicznych. Dlatego też lampa ta stosowana jest uniwersalnie do syntezy i rozkładu związków chemicznych.

Opis

Kompletny system reaktora laboratoryjnego 2 (nr kat. 56033091) zawierający:

Średniociśnieniowa lampa rtęciowa TQ 150, moc: 150 W

Kwarcowa rura zanurzeniowa

Kwarcowa rura chłodnicy

Zasilacz

Kompletne naczynie reaktora z adapterem, kurkiem spustowym i korkiem.

Adapter jest używany jako złączka w układzie pracy z lampą niskociśnieniową,

gdy nie używa się rury chłodnicy do połączenia lampy bezpośrednio z naczyniem reaktora.

Wyposażenie opcjonalne do systemu 2 reaktora laboratoryjnego UV

Opis

Nr katalog.

Lampa zanurzeniowa TQ 150 Z1

56001726

Lampa zanurzeniowa TQ 150 Z2

56001727

Lampa zanurzeniowa TQ 150 Z3

56001728

Rura chłodnicy ze szkła specjalnego

Duran 50 (odcinającego prążki widma < 300 nm)

 

56003328