Kendrolab - Warszawa

Reaktor laboratoryjny UV - System 1 z wirnikiem magnetycznym

 Opiekun działu Jakub Kulikowski
tel. +48 22 663 43 23 wew. 123
tel. +48 609 561 052
email: kulikowski.j|kendrolab.pl| |kulikowski.j|kendrolab.pl

Reaktory Laboratoryjne UV produkcji Heraeus

Aktywna ochrona środowiska ma duże znaczenie w przemyśle chemicznym. Dotychczas jedynie utlenianie promieniami UV umożliwia rozkład zanieczyszczeń związków organicznych bez pozostałości. Proces ten może być obserwowany, analizowany krok po kroku i optymalizowany w laboratoryjnym rektorze UV.

Reaktor UV firmy Heraeus pozwala na wejście w proces rozkładu zanieczyszczeń jak również w syntezę materiałów organicznych.

DZIEDZINY ZASTOSOWAŃ LABORATORYJNEGO REAKTORA UV

Rozkład związków organicznych w chemii i środowisku.

 • bezpośredni rozkład przy pomocy promieniowania UV pierwiastków z grupy OH chlorowcowych, węglowodorów, PCB, cyjanków pestycydów itp.
 • przedstawianie i optymalizacja poszczególnych reakcji rozkładu do produktów końcowych wody, dwutlenku węgla i chlorowców
 • rozkład złożonych związków do wykrywania obecności metali ciężkich.

Synteza fotochemiczna

 • obserwacja i optymalizacja procesów fotochemicznych
 • przygotowanie przemysłowych procesów technologicznych np. polimeryzacja, chlorowanie, bromowanie, sulfonowanie alkanów za pomocą dwutlenku siarki i tlenu.

Obserwacja działania światła ultrafioletowego

 • pobudzanie fluorescencyjne
 • odbarwianie barwników
 • eksperymenty do praktycznych

ZALETY

 • oprzyrządowanie gotowe do ustawienia na stole; szybkie uzyskiwanie wysokiej jakości efektów napromieniowania
 • możliwość rozszerzania przez zastosowanie dodatkowych połączeń szklanych szlifowanych standardowo
 • nie wymaga specjalnej znajomości techniki UV
 • proste wprowadzenie do fotochemii i degradacji zanieczyszczeń
 • Heraeus oferuje rozwiązania w całym zakresie promieniowania UV
Reaktor laboratoryjny UV - System 1 z wirnikiem magnetycznym (z lampą średniociśnieniową)

Opis

Kompletny system reaktora laboratoryjnego 1 (kat. nr 45130540) zawierający:

Średniociśnieniowa lampa rtęciowa TQ 150, moc: 150 W

Kwarcowa rura chłodnicy

Zasilacz

Naczynie reaktora z wirnikiem magnetycznym

Wyposażenie opcjonalne do systemu 1 reaktora laboratoryjnego UV

Opis

Nr katalog.

Lampa zanurzeniowa TQ 150 Z1

56001726

Lampa zanurzeniowa TQ 150 Z2

56001727

Lampa zanurzeniowa TQ 150 Z3

56001728

Szklana rura chłodnicy

45108267