Kendrolab - Warszawa

Chłodziarko-zamrażarki Liebherr

Stabilna temperatura jest najważniejszym czynnikiem zapewniającym bezpieczne przechowywanie substancji wrażliwych czy wybuchowych, ponieważ nawet niewielkie jej odchylenia mogą niekorzystnie wpłynąć na okres przechowywania lub przydatność. W urządzeniach laboratoryjnych Liebherr zastosowano innowacyjne technologie chłodzenia i precyzyjne systemy sterowania, które zapewniają stabilną temperaturę wewnątrz i utrzymują zużycie energii na stosunkowo niskim poziomie. Liczne alarmy zapewniają bezpieczeństwo w przypadku awarii.

Kliniki i laboratoria w swoich badaniach wykorzystują bardzo wrażliwe substancje, które należy przechowywać w ściśle określonych warunkach. Precyzyjne metody pomiaru i dokładne dane są kluczowe dla jakości i przydatności eksperymentów, procesów kontrolnych i testów. Ta branża narzuca wyjątkowo wysokie wymagania w kwestii stabilności temperatury, bezpieczeństwa, higieny i warunków przechowywania, jakie zapewnia urządzenie.

Urządzenia laboratoryjne Liebherr to bezpieczny i niezawodny sposób przechowywania substancji wrażliwych różnego pochodzenia. Innowacyjne technologie chłodzenia i liczne przydatne funkcje zapewniają optymalne warunki do przechowywania i niespotykaną stabilność temperatury. Podczas projektowania urządzeń, zwracano też uwagę na obniżanie kosztów, oraz na to, by obsługa sprzętu i konserwacja zajmowały jak najmniej czasu, nie rezygnując jednocześnie z bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.

Stabilna temperatura jest najważniejszym czynnikiem zapewniającym bezpieczne przechowywanie substancji wrażliwych czy wybuchowych, ponieważ nawet niewielkie jej odchylenia mogą niekorzystnie wpłynąć na okres przechowywania lub przydatność. W urządzeniach laboratoryjnych Liebherr zastosowano innowacyjne technologie chłodzenia i precyzyjne systemy sterowania, które zapewniają stabilną temperaturę wewnątrz i utrzymują zużycie energii na stosunkowo niskim poziomie. Liczne alarmy zapewniają bezpieczeństwo w przypadku awarii.

Urządzenia laboratoryjne Liebherr z elektronicznym układem sterowania Profi mają szeroki wachlarz zastosowań. Dzięki imponującej pojemności idealnie nadają się do przechowywania dużych ilości substancji wrażliwych.

Ich bezpieczeństwo gwarantuje nie tylko solidne wykonanie, lecz także alarmy i system dokumentacji.

Urządzenia laboratoryjne Liebherr spełniają odpowiednie normy branżowe
i są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa.

Pliki do pobrania
Katalog urządzeń laboratoryjnych Liebherr
PL_Labor_pl 2021