Kendrolab - Warszawa

Systemy i piece gazowe

 Opiekun działu Jakub Kulikowski
tel. +48 22 663 43 23 wew. 123
tel. +48 609 561 052
email: kulikowski.j|kendrolab.pl| |kulikowski.j|kendrolab.pl

Katalityczne promienniki gazowe Heraeus za pośrednictwem platynowego katalizatora przetwarzają gaz ziemny lub propan na długo lub średniofalowe światło podczerwone. Jedynymi produktami ubocznymi tej reakcji są woda oraz dwutlenek węgla.

W wyniku tej bezpłomieniowej reakcji powierzchnia promienników rozgrzewa się do temperatury od 175°C do 480°C i nie są przy tym emitowane szkodliwe gazy jak tlenki azotu lub tlenek węgla. Intensywność promieniowania może być płynnie regulowana w zakresie 0-100%.

Zalety

Piece gazowe Heraeus konstruowane są z myślą o konkretnej aplikacji. Dzięki takiemu podejściu oszczędzamy energię, poprawiamy stabilność procesu, a także wydajność oraz jakość. W porównaniu z systemami konwencjonalnymi produkt spędza w piecu do 66% mniej czasu, a wymagane miejsce może być ograniczone nawet o połowę.

Długość fali emitowanego promieniowania zawiera się w przedziale 3,5 do 5,5 mikrona dzięki czemu idealnie odpowiada zakresom absorbancji powłok proszkowych oraz wody.

Aplikacje
 • powlekanie wrażliwych temperaturowo produktów, takich jak MDF
 • nanoszenie powłok proszkowych na produkty metalowe i niemetalowe
 • suszenie, np. lakierów, żywności, skóry, itd.
 • termoformowanie tworzyw sztucznych
Podstawowe cechy
 • temperatura powierzchni panelu gazowego 175°C do 480°C
 • maksymalna powierzchniowa gęstość mocy 20 kW/m2
 • bezpłomieniowa reakcja
 • homogeniczna dystrybucja ciepła
 • sterowanie PLC
 • emisja CO2 + H2­O
 • bez emisji tlenków azotu oraz czadu