Kendrolab - Warszawa

Seminarium CHNS+O+CL

Firma Kendrolab Sp z o. o.  wraz z Firmą Elementar Analysensysteme GmbH

mają przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium aplikacyjnym poświęconym budowie i eksploatacji :

  • analizatorów CHNS+O+CL dla substancji i związków organicznych, paliw, prób środowiskowych, rolno-spożywczych
  • analizatorów CS/ONH w metalach, stopach i substancjach nieorganicznych
  • analizatorów węgla organicznego TOC i innych frakcji węgla w próbkach ciekłych i stałych
  • analizatorów FIA w roztworach wodnych gleb, roślin , wódach i ściekach
  • spektrometrii IRMS

Udział w seminarium i imprezach towarzyszących (kolacja, serwis kawowy, obiady, wycieczki ) są bezpłatne. Jedyne koszty ze strony uczestników to koszt dojazdu i noclegu (rozliczenie bezpośrednio z hotelem – przykładowy koszt noclegu w pokoju 2-osobowym 85 PLN).

Seminarium odbędzie się w kompleksie konferencyjnym „Świętokrzyska Polana” dn. 10-11 kwietnia 2019 w Zagnańsku k/Kielc.

Oficjalne otwarcie dla wszystkich uczestników odbędzie się o godz 1700 w dn. 10-04-2019. Osoby nie zainteresowane tematyką objęta programem pierwszego dnia (analiza TOC i frakcji węgla ) zapraszamy do programu atrakcji na terenie kompleksu „Świętokrzyska Polana”  (oceanika, park miniatur – bilety zapewnia organizator seminarium). Analogicznie osoby które zadeklarowały udział wyłącznie w pierwszym dniu mogą skorzystać z tych atrakcji w dniu drugim.

 

Dzień pierwszy (10-04-2019)

Program dzień pierwszy (10-04-2019)
SEMINARIUM ANALIZY ELEMENTARNEJ CHNS+O+CL
WĘGLA ORGANICZNEGO CIECZY I CIAŁ STAŁYCH
SPEKTROMETRII IRMS I ANALIZY NASTRZYKOWEJ FIA

 

Sala konferencyjna 1
1000 - 1200 Analizatory postaci węgla TOC/TIC/TC/NPOC/POC w cieczach z opcją na ciała stałe TOC/TIC/TC (metoda zakwaszeniowa)
1200 - 1220 Przerwa na kawę
1220 - 1400 Analizator VarioTOCcube/select- omówienie kwestii aplikacyjnych, kalibracji, czynności konserwacyjnych i serwisowych, dyskusja
1400 - 1445 Obiad
1445 - 1630 Analizator soliTOC – specjalizowany analizator do jednoczesnego oznaczania wszystkich postaci węgla w próbach stałych metodą gradientów termicznych Uwaga: Dla osób zainteresowanych obejrzeniem tego analizatora w trakcie pracy może być zorganizowany wyjazd do Laboratorium w Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach w godz 1100- 1330 (prosimy o wcześniejsze zgłoszenie)
1630 - 1700 Przerwa na kawę
1700 - 1745 Oficjalne otwarcie Seminarium dla wszystkich grup
Przedstawienie Firmy Kendrolab i ogólnego profilu oferowanego sprzętu laboratoryjnego i analitycznego
1745 - 1900 Ogólna prezentacja Firmy Elementar Anlysensysteme GmbH
1930 Uroczysta kolacja

 

Dzień drugi (11-04-2019)

Program dzień drugi (11-04-2019)
SEMINARIUM ANALIZY ELEMENTARNEJ CHNS+O+CL
WĘGLA ORGANICZNEGO CIECZY I CIAŁ STAŁYCH
SPEKTROMETRII IRMS I ANALIZY NASTRZYKOWEJ FIA

 

Sala konferencyjna 1 Sala konferencyjna 2
830 - 945 Analiza elementarna zasady ogólne.
Analizatory z piecem indukcyjnym seri Inductar CS/ONH cube do analiz metali, stopów, substancji nieorganicznych
Analiza nastrzykowo-przepływowa FIA w roztworach wodnych gleb roślin wodach ściekach (ogólna zasada pracy , metody aplikacyjne)
945 - 1000 Przerwa na kawę
1000 - 1145 Omówienie i porównanie aplikacyjne i konstrukcyjne mikro-
i makroanalizatorów CHNS+O+Cl+TOC w substancjach i związkach organicznych oraz próbach rolno-środowiskowych, nowy mikroanalizator UNIcube, analizator tlenu Rapid OXY. Dobór i przekrój aplikacyjny analizatorów elementarnych
Pokaz pracy analizatora FIA
1145 - 1200 Przerwa na kawę
1200 - 1345 Pokaz pracy analizatora CHNS , omówienie, pokaz czynności konserwacyjnych, omówienie możliwości oprogramowania , problemy serwisowe Zintegrowane systemy aplikacyjne analizatorów elementarnych , chromatografów GC i HPLC ze spektrometrem IRMS do analizy stosunków izotopów stabilnych w badaniach środowiskowych, geologicznych, rolno-spożywczych, kryminalistycznych, antydopingowych.
1345 - 1430 Dyskusja , odpowiedzi na pytania, zamknięcie seminarium Automatyczne systemy przygotowania próbek firmy LCTech (oczyszczanie, zatężanie, ekstrakcja do fazy stałej SPE , GPC , automatyzacja analiz mykotoksyn i ochratoksyn, derywatyzacja pokolumnowa)
1430 Obiad

 

Dojazd

>