Kendrolab - Warszawa

Wirówki Cryofuge 5500i

Cryofuge 5500i

 • wirówka wolnostojąca do preparatyki krwi
 • max. obroty 10.000 rpm
 • max. przysp. 15.320xg
 • max. poj. 4x1000ml, 4x8 mikropłytek lub 8x500 ml – worki do krwi
 • 7 rotorów: wychylny, wychylny zamknięty, rotory kątowe, rotor do mikropłytek, rotor Diagnostic – NOWOŚĆ ( wirowanie stojaków do analizatorów firm Olympus, Hitachi System, Dade-Behring)
 • 9 programów użytkownika + chłodzenie wstępne
 • 9 krzywych przyspieszenia i 9 krzywych hamowania
 • sterowanie mikroprocesowe EASYcontrol™ II
 • automatyczne rozpoznawanie rortora
 • system rozpoznawania niewyważenia rotora
 • możliwość wirowania worków z krwią – wybór adapterów do różnych systemów worków do krwi
 • duży wybór adapterów na probówki o pojemności od 1,5 do 1000 ml
 • możliwość zastosowania Cyto Systemu
 • możliwość podłączenia komputerowego systemu zbierania danych

Heranet – komputerowy system zbierania danych
Pozwala na przygotowywanie bazy danych produktów ( procesów wirowania); zapewnia transmisję danych, monitorowanie urządzeń, rejestrację i wizualizację systemu.

System ten umożliwia również dalsze opracowywanie zarejestrowanych danych.

Może zostać skonfigurowany w sposób pozwalający na pracę jedynie zarejestrowanej grupie użytkowników, prz czym dane te są zawarte w protokole wirowania. Ponadto protokół zawiera informacje o parametrach wirowania ( użytkownik, produkt, numery worków) oraz jego przebieg ( parametry zadane, wartości graniczne, parametry rzeczywiste, stwierdzone błędy). Każdy proces wirowania jest uwidoczniony w raporcie dziennym co pozwala na wygodny przegląd wydarzeń dnia poprzedniego.