Kendrolab - Warszawa

SM27 i SM4

Mieszadło przenośne SM27/ Mieszadło mini SM4.

Specyfikacja

Model

Opis

SM27

Wymiary zewnętrzne: 150 x 160 x 70 mm

Max. Obroty: 1300 rpm

Max. obj. mieszanego roztworu: 1.5 L

Waga: 1.3 kg

Zasilanie: 4 x, 1.5V, (D, IEC No. LR20)

SM4

Wymiary zewnętrzne: 90x160x90mm

Max. Obroty: 80-1300rpm

Waga: 1 kg

Zasilanie: 230V, 50Hz, 50W