Kendrolab - Warszawa

Cytomat

Cytomat - zautomatyzowane systemy hodowli i przechowywania

Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu w budowie inkubatorów CO2firma TremoFisher Scientific (dawniej Heraeus Instruments GmbH) opracowała i uruchomiła produkcję zautomatyzowanych systemów hodowli i przechowywania Cytomat.

Urządzenia przystosowane są do pracy z płytkami 96-cio lub 384 dołkowymi.

W ramach systemu Cytomat firma oferuje:

  • Stacje inkubatorów gazowanych (CO2 i opcjonalnie O2) o szerokim zakresie wyboru warunków środowiskowych (temperatura i wilgotność),
  • Stacje magazynowania o szerokim zakresie wyboru warunków środowiskowych (temperatura i wilgotność lub bez wilgotności),
  • Stacje hotelowe (warunki środowiska otoczenia),
  • Wyposażenie do załadunku, rozładunku i zbierania danych (systemy transportu, adaptery stacji podawczych, stacje podawcze, regały do płytek, skanery itp.),
  • Oprogramowanie testowo / uruchomieniowe.
Specyfikacja
Pojemność (dla płytek 96 dołkowych)

Zakres temperatury w zależności od modelu (°C)

Zakres regulacji CO2 (%, jeśli występuje)

Wilgotność względna (%, jeśli występuje) Tryb dostępu Zasilanie
42, 189, 504, 924 lub 1008 płytek +4 do +10,
+4 do +21,
+15 do +50,
Tamb +8 do +50,
Tamb +8 do +70,
Tamb +12 do +70,
Tamb
0 do 20 75, 93 lub 95 swobodny 230 V / 50 Hz