Kendrolab - Warszawa

Czytnik wielodetekcyjny VARIOSKAN™ LUX

Czytnik wielodetekcyjny VARIOSKAN LUX

Budowa modułowa, których kombinacje pozwalają na następujące pomiary:

  • Absorbancji
  • Fluorescencji
  • Luminescencji
  • AlphaScreen/AlphaLISA
  • Fluorescencji TRF.

Możliwość podłączenia gazów w celu regulacji stężenia CO2 i O2.

Varioskan LUX cechuje się także bardzo dobrą szybkością działania, która wraz z możliwościami pomiarowymi pozwala na oznaczanie praktycznie wszystkich aplikacji, które można napotkać zarówno w laboratorium badawczym jak i klinicznym. Do obsługi czytnika służy bardzo intuicyjne oprogramowanie SkanIT, które pozwala na pełne opracowanie wyników uzyskanych z pomiarów wraz z możliwością wygenerowania końcowego raportu. Istnieje także bezpośrednia możliwość eksportowania wyników do programu Excel.

 

Model

Varioskan LUX

Typ źródła światła

Ksenonowa lampa błyskowa

Absorbancja

Ustalanie długości fali

Podwójny monochromator

Zakres długości fali

200-1000 nm

Typu obsługiwanych płytek

6-384 dołki

Zakres pomiarowy

0-6 Abs

Liniowość przy 450 nm

0-4 Abs (płytka 96 dołkowa), ±2% 0-3 Abs (płytka 384 dołkowa), ±2%

Dokładność

0,003 Abs lub ±2% przy 200-399 nm, (0-2 Abs) 0,003 Abs lub ±1% przy 400-1000 nm (0-3 Abs)

Precyzja

SD<0,001 Abs lub CV<1,5 % przy 450 nm (0-3 Abs)

Fluorescencja

Ustalanie długości fali

Dwa podwójne monochromatory

Zakres długości fali wzbudzenia

200-1000 nm

Zakres długości fali emisji

270-840 nm

Typu obsługiwanych płytek

6-1536 dołki

Czułość odczytu górnego

<0,4 fmol fluoresceiny/dołek (czarna płytka 384 dołkowa)

Czułość odczytu dolnego

<4 fmol fluorescein/dołek (czarna płytka 384 dołkowa z optycznym dnem)

Zakres dynamiki

>6 dekad dla odczytu górnego >5,5 dekad dla odczytu dolnego

Luminescencja

Typu obsługiwanych płytek

6-1536 dołki

Zakres długości fali 3

60-670 nm

Czułość odczytu

<7 amol ATP/dołek (biała płytka 384 dołkowa)

Zakres dynamiki

>7 dekad

Skanowanie spektralne

270-840 nm

Fluorescencja TRF

Typu obsługiwanych płytek

6-1536 dołki

Zakres długości fali wzbudzenia

334 nm (skanowanie 200-840 nm)

Zakres długości fali emisji

400-700 nm (skanowanie 270-840)

Czułość

<1 amol Eu/dołek (biała płytka 384 dołkowa małej pojemności)

Zakres dynamiki

>6 dekad

AlphaScreen

Typu obsługiwanych płytek

6-1536 dołki

Ustalanie długości fali

Filtry

Zakres długości fali wzbudzenia

680 nm (LED)

Zakres długości fali emisji

400-660 nm

Czułość

<100 amol phosphotyrozyny/dołek (biała płytka 384 dołkowa)